Selectati opțiunile

Participări în dezbateri

Sortare multiplă
Deputat, Fracțiune Data ședinței Subiectul din ordinea de zi
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bejan Valerian, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Furculiţă Corneliu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovatiuc Vladimir, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
23-06-2016Dezbaterea și respingerea proiectului nr.258 din 9 iunie 2016 – moțiunea simplă asupra activității domnului Octavian Armașu, ministrul finanțelor al Republicii Moldova.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
23-06-2016Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2 din 10 februarie 2016 pentru modificarea articolului 17 din Legea nr.1324 din 10 martie 1993 cu privire la privatizarea fondului de locuințe. Proiectul nr.21 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
23-06-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.144 din 7 aprilie 2016 cu privire la modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (art. 1, 21, 23, 29, 42, 43, 49, 53 ș.a.).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
23-06-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.238 din 27 mai 2015 pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art. 77/2, 400).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Boţan Roman , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
23-06-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.130 din 31 martie 2016 pentru completarea articolului 250/1 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002. Pentru lectura a doua proiectul nr.130 va fi comasat cu proiectul de lege nr.269 din 16 iunie 2016, proiectul nr.130 fiind ca proiect de alternativă.
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
23-06-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.241 din 30 mai 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la frontiera de stat a RM – art. 3, 7, 11, 17, 18; Legea privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice – art. 13, 18/1).
Bejan Valerian, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Leancă Iurie , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lebedinschi Adrian, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
23-06-2016Dezbaterea proiectului de Lege nr.240 din 30 mai 2016 privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova – art. 7, 14, 16; Legea privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova – art. 1, 2, 3, anexa 3). În urma dezbaterilor, la propunerea Președintelui Parlamentului, proiectul a fost remis spre definitivare Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
23-06-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.269 din 16 iunie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art. 55, 64, 126, 134/12, 140, 155 ș.a.; Codul de procedură penală – art. 201; Codul de procedură civilă – art. 119, 154, 161, 196; Codul contravențional – art. 18, 34, 55/2, 233).
Carpov Eugen , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
23-06-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.235 din 26 mai 2016 pentru modificarea Legii nr. 1549-XV din 19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (art. 2, 11, 12, 14).
Bejan Valerian, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Leancă Iurie , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
23-06-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.216 din 19 mai 2016 privind modificarea articolului 6 din Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar nr.575-XV din 26 decembrie 2003.
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
23-06-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.439 din 4 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (art. 49, 60).
Odnostalco Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
23-06-2016Înaintarea, de către deputații Fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a moțiunii simple asupra activității doamnei Stela Grigoraș, ministrul muncii, protecției sociale și familiei al Republicii Moldova. Proiectul nr.282 din 23 iunie 2016.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Juravschi Nicolae , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Leancă Iurie , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Odnostalco Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Spatari Mihaela, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şupac Inna, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
23-06-2016Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
23-06-2016Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
17-06-2016ÎNTREBĂRI
17-06-2016Moțiune simplă asupra activității domnului Anatolie Șalaru, Ministrul Apărării al Republicii Moldova nr.245 din 02.06.2016
17-06-2016Proiectul de lege privind importul unor bunuri nr.185 din 28.04.2016
17-06-2016Proiectul de lege pentru completarea Legii privind achizițiile publice (art.4) nr.179 din 27.04.2016
17-06-2016Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii privind activitatea particulară de detectiv și de pază (art.3, anexa nr.2) nr.200 din 10.05.2016
17-06-2016Proiectul de lege pentru modificarea articolului 17 din Legea nr.1324 din 10 martie 1993 cu privire la privatizarea fondului de locuințe nr.21 din 10.02.2016
17-06-2016Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi - art.9/1; Legea cu privire la întreprinderea de stat - art.13/1; Legea cu privire la asociațiile obștești - art.32; Legea privind societățile pe acțiuni - art.89; ș.a.) nr.108 din 17.03.2016 Politica bugetar-fiscală-vamală
17-06-2016Proiectul de lege cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor nr.124 din 28.03.2016
17-06-2016Proiectul de lege privind statutul municipiului Chișinău nr.84 din 04.03.2016
17-06-2016Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale - art. 25, 27, 68; Legea privind administrația publică locală - art.10/1, 10/2, 20, 32 ș.a.; Codul contravențional - art. 326/1, 415/1; Legea privind transparența în procesul decizional-art. 16/1) nr.69 din 09.02.2016
17-06-2016Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (art.49, 60) nr.439 din 04.11.2015
17-06-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la sistemul penitenciar - capitolul VI; Legea Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale - art.31; Legea cu privire la Poliția de frontieră - art.47; ș.a.) nr.198 din 15.05.2015
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-06-2016Aprobarea suplimentului la ordinea de zi pentru perioada 16 – 17 iunie 2016.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghilețchi Valeriu, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-06-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.194 din 5 mai 2016 pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.25/1; Codul jurisdicției constituționale – art.7/1).
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Panciuc Vasili , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-06-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.166 din 15 aprilie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind transportul prin conducte magistrale – art.2; Legea cu privire la regimul produselor și substanțelor nocive – art.4; Legea cu privire la energetică – art.6; Legea privind piața produselor petroliere – art.2, 5, 7, 8, 9 ș.a.; Codul subsolului – art. 35, 67, 74, 75, 76, 78; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa; ș.a.).
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pleșca Nae-Simion, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-06-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.197 din 10 mai 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.30; Codul fiscal – art.5, 8, anexa nr.3; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; Legea privind activitatea particulară de detectiv și de pază – art. 18/2; ș.a.).
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghilețchi Valeriu, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vremea Igor , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-06-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.118 din 24 martie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind identificarea și înregistrarea animalelor - art.3, 4, 5, 6, 7 ș.a.; Legea privind activitatea sanitar-veterinară – art.5, 19, 39).
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Chiseliov Serghei, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Furculiţă Corneliu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lucinschi Chiril , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţuţu Constantin , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-06-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.214 din 17 mai 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.3, 22, 30; Legea privatizării fondului de locuințe – anexa nr.5; ș.a.).
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şupac Inna, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-06-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.249 din 3 iunie 2016 privind modificarea unor hotărîri ale Parlamentului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-06-2016Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
09-06-2016ÎNTREBĂRI
09-06-2016Moțiune simplă asupra activității doamnei Corina Fusu, Ministrul Educației al Republicii Moldova nr.237 din 27.05.2016
09-06-2016Proiectul de lege pentru completarea articolului 109 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 nr.27 din 10.02.2016
09-06-2016Proiectul de lege pentru acceptarea Protocolului de amendare a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului nr. 222 din 23.05.2016
09-06-2016Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind contracararea activității extremiste (art.1 lit.b)) nr.164 din 14.04.2016
09-06-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (art.8, 9, 10, ș.a.) nr.133 din 01.04.2016
09-06-2016Proiectul de lege privind statutul municipiului Chișinău nr.84 din 04.03.2016
09-06-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească – art.15 alin.(21), art.16; Legea cu privire la statutul judecătorului – art.24; Legea privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor – art.23) nr.306 din 24.08.2015
09-06-2016Proiectul de hotărîre cu privire la proiectul bugetului Parlamentului pentru anul 2016 nr.499 din 15.12.2015
09-06-2016Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.231 din 26.05.2016
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-06-2016Întrebări.
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-06-2016Prezentarea, de către domnul director general adjunct al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor Vsevolod Stamati, a informației referitor la anchetarea cazului de intoxicare unui grup de copii cu insecticid foarte toxic care a avut loc la 4 mai 2016 în satul Cuizăuca, raionul Rezina – răspuns domnului deputat Radu Mudreac.
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-06-2016Prezentarea, de către domnul viceministru al afacerilor interne Oleg Babin, a informației referitor la numărul colaboratorilor Ministerului Afacerilor Interne care au plecat din sistem în perioada 2014 – 2016 –răspuns domnului deputat Grigore Novac.
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-06-2016Audierea informației privind măsurile întreprinse de Guvern în vederea diminuării pericolului de inundații și susținerea cetățenilor care au avut de suferit în urma acestora. Raportori – Mihail Harabagiu, șef al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne; Valeriu Munteanu, ministrul mediului.
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-06-2016Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.195 din 10 mai 2016 pentru ratificarea Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 5 iunie 1992).
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-06-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.5 din 13 ianuarie 2016 pentru modificarea articolului 22 din Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-06-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.87 din 10 martie 2016 pentru completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Anexa nr.8).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zotea Alina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-06-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.92 din 10 martie 2016 privind modificarea și completarea Codului contravențional (art. 203).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Boţan Roman , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-06-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.82 din 4 martie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal –art. 54, 93, 104; Codul de procedură penală – art. 52, 475, 483, 485; Codul de executare – art. 174, 249, 270, 291).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-06-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.171 din 20 aprilie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală –art. 29, 41, 52, 56, 177, 200, 255 ș.a.; Codul de procedură civilă –art. 5, 10, 52, 85, 86, 105 ș.a.; Codul contravențional –art. 230, 231, 232, 236, 238, 242 ș.a.).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-06-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.104 din 14 martie 2016 pentru modificarea art. 175/1 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-06-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.105 din 15 martie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova – Capitolul IV; Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte – art. 4, 5, 6, 8; ș.a.).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Boţan Roman , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dudnic Corneliu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pleșca Nae-Simion, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vitiuc Vladimir , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-06-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.137 din 4 aprilie 2016 privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art. 4, 16, 17, 19, 20, 26, 27/1, 28, 29, 30, 34 s.a.).
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dudnic Corneliu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Leancă Iurie , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-06-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.199 din 10 mai 2016 pentru modificarea și completarea Legii aviației civile nr.1237-XIII din 9 iulie 1997 (art. 4, 5, 6).
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-06-2016Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.217 din 19 mai 2016 pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind achizițiile publice și la Acordul privind achizițiile publice modificat prin Protocolul de modificare a acestuia.
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Odnostalco Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ştirbate Petru , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-06-2016Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.138 din 6 aprilie 2016 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind elaborarea unei Farmacopei Europene și la Protocolul la Convenția privind elaborarea unei Farmacopei Europene.
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-06-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.90 din 10 martie 2016 pentru modificarea și completarea Codului familiei nr.1316-XIV din 26 octombrie 2000 (art. 6, 9, 10, 53).
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-06-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.72 din 1 martie 2016 pentru completarea Legii nr.139-XV din 10 mai 2001 privind Societatea de Cruce Roșie din Moldova.
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-06-2016Înaintarea, de către deputații Fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a moțiunii simple asupra activității domnului ministru al apărării Anatolie Șalaru. Proiectul nr.245 din 2 iunie 2016.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şupac Inna, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-06-2016Dezbaterea ordinii de zi .
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-06-2016Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zotea Alina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-05-2016Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului pentru perioada 2 – 10 iunie 2016.
Bejan Valerian, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghilețchi Valeriu, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-05-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.74 din 2 martie 2016 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (art. 2, 6, 8, 11, 12 ș.a.).
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-05-2016Aprobarea propunerii președintelui ședinței pentru remiterea proiectului de Lege nr.135 din 4 aprilie 2016 privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament spre definitivare comisiei permanente sesizate în fond. Proiectul nr.135 a fost dezbătut într-o ședință anterioară.
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-05-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.236 din 27 mai 2016 privind modificarea și completarea unor hotărîri ale Parlamentului.
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghilețchi Valeriu, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zotea Alina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-05-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.224 din 24 mai 2016 pentru completarea punctului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova.
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-05-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.227 din 25 mai 2016 pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.68 din 9 aprilie 2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Balmoş Galina , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bejan Valerian, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghilețchi Valeriu, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Juravschi Nicolae , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pleșca Nae-Simion, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-05-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.49 din 22 februarie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociațiile obștești – art. 2, 30/1, 31 ș.a.; Codul fiscal – art. 8, 12, 15/2, 52/1; Legea privind libertatea de conștiință, de gîndire și de religie – art. 43, 43/1, 43/2).
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Porcescu Petru , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-05-2016Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.193 din 5 mai 2016 pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind adoptarea prescripțiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și piese care pot fi montate și/sau pot fi utilizate pe vehiculele cu roți și condițiile pentru recunoașterea omologărilor pe baza acestor prescripții.
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-05-2016Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.158 din 12 aprilie 2016 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția vamală relativă la containere.
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-05-2016Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.433 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art. 8; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa). Pentru lectura a doua proiectul nr.433 este comasat cu proiectul de lege nr.431 din 3 noiembrie 2015, proiectul nr.433 fiind ca proiect de alternativă.
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-05-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.431 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art. 8; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa; ș.a.). Pentru lectura a doua proiectul nr.431 este comasat cu proiectul de lege nr.433 din 3 noiembrie 2015, proiectul nr.431 fiind ca proiect de bază.
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-05-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.432 din 3 noiembrie 2015 cu privire la gazele naturale.
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghilețchi Valeriu, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-05-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.430 din 3 noiembrie 2015 cu privire la energia electrică.
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-05-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.133 din 1 aprilie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (art. 8, 9, 10 ș.a.).
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Furculiţă Corneliu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghilețchi Valeriu, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Leancă Iurie , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Spatari Mihaela, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-05-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.162 din 13 aprilie 2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii.
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-05-2016Înaintarea, de către deputații Fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a moțiunii simple asupra activității doamnei ministru al educației Corina Fusu. Proiectul nr.237 din 27 mai 2016.
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stati Sergiu , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-05-2016Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-05-2016Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-05-2016Prezentarea, de către domnul viceministru al agriculturii și industriei alimentare Nicolae Olaru, a informației referitor la măsurile întreprinse de minister în vederea susținerii agricultorilor, plantațiile cărora au fost afectate de îngheț – răspuns domnului deputat Tudor Deliu.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-05-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.434 din 3 noiembrie 2015 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecătorului – art. 6, 9, 15, 25; Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art. 23, 34; ș.a.).
Reşetnicov Artur , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-05-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.164 din 14 aprilie 2016 pentru modificarea Legii privind contracararea activității extremiste (art. 1 lit. b)).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-05-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.40 din 17 februarie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art. 311, 312, 313, 314; Codul de procedură penală – art. 262, 263, 274).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-05-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.116 din 22 martie 2016 pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (art. 126/1, 240, 332).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lebedinschi Adrian, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-05-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.171 din 20 aprilie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală – art. 29, 41, 52, 56, 177, 200, 255, ș.a.; Codul de procedură civilă – art. 5, 10, 52, 85, 86, 105 ș.a.; Codul contravențional – art. 230, 231, 232, 236, 238, 242 ș.a.).
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-05-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.71 din 1 martie 2016 pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind protecția topografiilor circuitelor integrate – art. 2, 3, 6; Anexa la Legea privind deetatizarea proprietății publice; Legea privind protecția desenelor industriale – art. 5; ș.a.).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-05-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.309 din 24 august 2015 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (art. 1, 6, 11 ș.a.).
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-05-2016Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.157 din 12 aprilie 2016 pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Republica Moldova și Guvernul Georgiei privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală.
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-05-2016Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.156 din 12 aprilie 2016 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Guvernul Georgiei privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală.
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-05-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.160 din 13 aprilie 2016 privind modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr.146 din 9 iulie 2015 cu privire la Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele-membre ale acestora, pe de altă parte, pentru anii 2015 – 2016.
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghilețchi Valeriu, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-05-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.83 din 4 martie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor (preambulul, art. 8/1-8/3, 14/1).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-05-2016Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-05-2016Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
13-05-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.208 din 13 mai 2016 pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.74 din 21 aprilie 2016 pentru constituirea Comisiei de anchetă privind activitatea Î.S. "Poșta Moldovei" în legătură cu informațiile referitoare la organizarea de către angajații instituției a transportării ilegale în afara teritoriului Republicii Moldova a substanțelor interzise.
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
13-05-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.87 din 10 martie 2016 pentru completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Anexa nr.8).
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
13-05-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.105 din 15 martie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova – Capitolul IV; Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte – art. 4, 5, 6, 8; ș.a.).
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
13-05-2016Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.128 din 31 martie 2016 pentru modificarea articolului 55 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002. Proiectul nr.128 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
13-05-2016Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.51 din 22 februarie 2016 pentru completarea anexei la Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. Proiectul nr.51 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
13-05-2016Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.45 din 27 februarie 2015 pentru completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art. 4; Legea cu privire la tariful vamal – art. 28). Proiectul nr.45 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
13-05-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.393 din 16 octombrie 2015 pentru completarea Legii nr. 1591-XV din 26 decembrie 2002 privind protecția socială suplimentară a unor beneficiari de pensii, stabilite în sistemul public de asigurări sociale (art. 1/5, 1/6, 2).
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
13-05-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.444 din 5 noiembrie 2015 pentru modificarea articolului 22 din Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani. Pentru lectura a doua proiectul nr.444 va fi comasat cu proiectul de lege nr.416 din 29 octombrie 2015, proiectul nr.444 fiind ca proiect de bază.
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Savva Oleg, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
13-05-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.416 din 29 octombrie 2015 pentru modificarea articolului 22 al Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani. Pentru lectura a doua proiectul nr.416 va fi comasat cu proiectul de lege nr.444 din 5 noiembrie 2015, proiectul nr.416 fiind ca proiect de alternativă.
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Juravschi Nicolae , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
13-05-2016Dezbaterea în primă lectură și respingerea proiectului de Lege nr.84 din 18 martie 2015 cu privire la protecția sănătății publice împotriva expunerii la fumul de tutun din mediul ambiant și consecințele consumului de tutun.
Lebedinschi Adrian, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
13-05-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.174 din 21 aprilie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe (preambulul, art. 8, 23, 24, 28, 29 ș.a.).
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
13-05-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.437 din 4 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.66-XVI din 27 martie 2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate (art. 1, 2, 3, 5 ș.a.).
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
13-05-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.121 din 25 martie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (art. 7, 12, 19).
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
13-05-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.113 din 18 martie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (art. 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21 ș.a.).
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
13-05-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.497 din 9 decembrie 2015 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (art. 4, 23, 40//3).
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
13-05-2016Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
13-05-2016Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
12-05-2016ÎNTREBĂRI
12-05-2016Proiectul de lege privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament nr.135 din 04.04.2016
12-05-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind Zona Antreprenoriatului Liber-Parcul de producție ”Valcaneș”-art. 1; Legea cu privire la zonele economice libere - art. 2, 6, 7) nr.13 din 02.02.2016
12-05-2016Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 alin.(2) al Legii nr.1295-XV din 25 iulie 2002 privind Zona Economică Liberă ”Ungheni - Business” nr.62 din 25.02.2016
12-05-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii salarizării (art.12, 14, 30) nr.28 din 11.02.2016
12-05-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea națională (art.1, 2, 3, 4, 6, 24, 25, 27, 28, ș.a.) nr.147 din 08.04.2016
12-05-2016Proiectul de hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011 - 2016 nr.123 din 25.03.2016
12-05-2016Proiectul de hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.154 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011-2015 nr.122 din 25.03.2016
12-05-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (art. 67, 126, 126/1, 126/2) nr.15 din 04.02.2016
12-05-2016Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova (art. 189, 303, 306, 309 ș.a.) nr.524 din 30.12.2015
12-05-2016Proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (art. 7, 68, 72, 79, 80, 309) nr.523 din 30.12.2015
12-05-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească – art.15 alin.(2/1), art.16; Legea cu privire la statutul judecătorului – art.24; Legea privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor – art.23) nr.306 din 24.08.2015
12-05-2016Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.139-XV din 10 mai 2001 privind Societatea de Cruce Roșie din Moldova nr.72 din 01.03.2016
12-05-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociațiile obștești-art.1, 3, 9, 12, 16, 17, ș.a.; Legea cu privire la fundații - art.1, 9, 12, 13, 14, 15, ș.a.; Legea patronatelor-art.13, 16, 17, 19, ș.a.; Legea sindicatelor -art.1, 9, 10, 16) nr.163 din 13.04.2016
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-04-2016Prezentarea, de către doamna ministru al educației Corina Fusu, a informației referitor la punerea în aplicare a Planului național de acțiuni pentru implementarea reformei structurale în educație, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.484 din 5 iulie 2011 – răspuns domnului deputat Iurie Țap.
Gagauz Fiodor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-04-2016Prezentarea, de către domnul viceministru al dezvoltării regionale și construcțiilor Anatol Usatîi, a informației referitor la blocarea creării Agenției pentru Dezvoltare Regională a Găgăuziei – răspuns domnului deputat Fiodor Gagauz.
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-04-2016Prezentarea, de către domnul director general adjunct al Agenției Relații Funciare și Cadastru Ștefan Crigan, ai nformației referitor la examinarea posibilității de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.770 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea de Stat „Cadastru” și filialele acesteia ținînd cont de propunerile anexate – răspuns domnului deputat Victor Sorocean.
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-04-2016Prezentarea, de către domnul director general adjunct al Agenției Relații Funciare și Cadastru Ștefan Crigan, a informației referitor la politicile de descentralizare sectorială în domeniul cadastrului și cadastrelor de specialitate; implementarea principiului ghișeului unic, conform prevederilor Strategiei Naționale de Descentralizare și Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia – răspuns domnului deputat Iurie Țap.
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-04-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.172 din 21 aprilie 2016 pentru modificarea și completarea articolului V din Legea nr.147 din 17 iulie 2014.
Bejan Valerian, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovin Boris , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-04-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.198 din 15 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la sistemul penitenciar – capitolul VI; Legea Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale – art. 31; Legea cu privire la Poliția de Frontieră – art. 47; ș.a.).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Postoico Maria , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-04-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.27 din 10 februarie 2016 pentru completarea articolului 109 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-04-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.127 din 30 martie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecătorului – art. 15; Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție – art.6; Codul de procedură penală – art.15, 211, 212; ș.a.).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-04-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.334 din 25 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești (art.3, 4, 5 ș.a.).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-04-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.321 din 14 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească – art.22, art.45, art.47; Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art. 4; Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală – anexa nr.1; ș.a.).
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-04-2016Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-04-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.51 din 22 februarie 2016 pentru completarea anexei la Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-04-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.104 din 14 martie 2016 pentru modificarea art. 175/1 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-04-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.124 din 28 martie 2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-04-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.128 din 31 martie 2016 pentru modificarea articolului 55 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Leancă Iurie , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reşetnicov Artur , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-04-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.31 din 15 februarie 2016 privind numirea în funcție a Președintelui Curții Supreme de Justiție (Mihail POALELUNGI).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-04-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.30 din 15 februarie 2016 privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (Mariana PITIC).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-04-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.152 din 21 aprilie 2015 privind numirea în funcția de vicepreședinte al Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție (Nicolae GORDILĂ).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-04-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.276 din 8 iulie 2015 privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (Anatolie ȚURCAN).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-04-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.275 din 8 iulie 2015 privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (Nicolae CRAIU).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Boţan Roman , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Postoico Maria , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-04-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.216 din 21 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Regulamentul Parlamentului – art. 38; Legea pentru completarea art. 47 din Regulamentul Parlamentului – art. II).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Leancă Iurie , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şupac Inna, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-04-2016Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
27-04-2016Mesajul de felicitare al Înalt Preasfințitului Vladimir – Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove cu prilejul sfintelor sărbători de Paști.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-04-2016Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
21-04-2016Proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (Codul fiscal-art.4; Legea cu privire la tariful vamal-art.28) nr.45 din 27.02.2015
21-04-2016Proiectul de lege privind completarea Legii nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului (art. 43/1, 45, 46) nr.57 din 24.02.2016
21-04-2016Proiectul de lege privind interpretarea unei sintagme din articolul 60 alin.(3) al Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158 din 4 iulie 2008 nr.193 din 13.05.2015
21-04-2016Proiectul de lege pentru modificarea anexei Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică, nr.199 din 16 iulie 2010 nr.100 din 12.03.2016
21-04-2016ÎNTREBĂRI
21-04-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la sistemul penitenciar-capitolul VI; Legea Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale - art.31; Legea cu privire la Poliția de frontieră - art.47; ș.a.) nr.198 din 15.05.2015
21-04-2016Proiectul de lege privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament nr.135 din 04.04.2016
21-04-2016Proiectul de lege pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova (art.30) nr.356 din 01.10.2015
21-04-2016Proiectul de lege pentru completarea anexei la Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr.51 din 22.02.2016
21-04-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa) nr.433 din 03.11.2015
21-04-2016Proiectul de lege cu privire la gazele naturale nr.432 din 03.11.2015
21-04-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa; ș.a.) nr.431 din 03.11.2015
21-04-2016Proiectul de lege cu privire la energia electrică nr.430 din 03.11.2015
21-04-2016Proiectul de hotărîre privind desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale (Veaceslav Agrigoroae, Rodica Ciubotaru, Vasile Gafton, Sergiu Gurduza, Maxim Lebedinschi, Eduard Răducan, Alina Russu, Andrei Volentir) nr. 153 din 11.04.2016
21-04-2016Proiectul de hotărîre pentru constituirea Comisiei de anchetă privind activitatea Î.S. ”Poșta Moldovei” în legătură cu informațiile referitoare la organizarea de către angajații instituției a transportării iligale în afara teritoriului Republicii Moldova a substanțelor interzise nr. 159 din 13.04.2016
14-04-2016Proiectul de hotărîre privind desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale (Veaceslav Agrigoroae, Rodica Ciubotaru, Vasile Gafton, Sergiu Gurduza, Maxim Lebedinschi, Eduard Răducan, Alina Russu, Andrei Volentir) nr.153 din 11.04.2016
14-04-2016Proiectul de lege privind importul unor bunuri materiale nr.107 din 16.03.2016
14-04-2016Proiectul de lege privind completarea Legii nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului (art. 43/1, 45, 46) nr.57 din 24.02.2016
14-04-2016Proiectul de lege privind interpretarea unei sintagme din articolul 60 alin.(3) al Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158 din 4 iulie 2008 nr.193 din 13.05.2015
14-04-2016Proiectul de lege pentru modificarea anexei Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică, nr.199 din 16 iulie 2010 nr.100 din 12.03.2016
14-04-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la sistemul penitenciar - capitolul VI; Legea Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale - art.31; Legea cu privire la Poliția de frontieră - art.47; ș.a.) nr.198 din 15.05.2015
14-04-2016Proiectul de lege privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament nr.135 din 04.04.2016
14-04-2016Proiectul de lege pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova (art.30) nr.356 din 01.10.2015
14-04-2016Proiectul de lege pentru completarea anexei la Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 51 din 22.02.2016
14-04-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa) nr.433 din 03.11.2015
14-04-2016Proiectul de lege cu privire la gazele naturale nr.432 din 03.11.2015
14-04-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa; ș.a.) nr.431 din 03.11.2015
14-04-2016Proiectul de lege cu privire la energia electrică nr.430 din 03.11.2015
14-04-2016ÎNTREBĂRI
14-04-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (art.4, 23, 40/3) nr.497 din 09.12.2015
14-04-2016Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului electoral nr.1381 - XIII din 21 noiembrie 1997 (art.1, 21, 23, 29, 42, 43,49, 53, 64/1, 65, Titlul IV ș.a.) nr.144 din 07.04.2016
14-04-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal - art.311, 312, 313, 314; Codul de procedură penală - art.262, 263, 274) nr. 40 din 17.02.2016
14-04-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.62 - XVI din 21 martie 2008 unor acte legislative (Legea privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului - art.52, 69; Legea cu privire la patenta de întreprinzător - art.3,4; Legea cu privire la jocurile de noroc - art.21, 22, 45, 46, 48, 52; Legea cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice - art.8, 29, 33; ș.a.) nr.117 din 22.03.2016
14-04-2016Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la circulația substanțelor narcotice și psihotrope și a precursorilor – art.1, 2, 7, ș.a.; Codul penal – art.134/1; ș.a.) nr.479 din 23.11.2015
14-04-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.382 - XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulația substanțelor narcotice și psihotrope și a precursorilor (art.1, 2, 7, ș.a.) nr.103 din 14.03.2016
14-04-2016Proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (Codul fiscal -art.4; Legea cu privire la tariful vamal-art.28) nr.45 din 27.02.2015
14-04-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la locuințe nr.75 din 30 aprilie 2015 (art.59) nr.409 din 23.10.2015
14-04-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern - art.2, 3, 19, 27; Legea presei-art. 4, 8; Legea cu privire la protecția civilă-art.22; Legea ocrotirii sănătății -art.2, 51; Regulamentul Parlamentului - art. 12; ș.a.) nr.180 din 15.05.2014
14-04-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul transporturilor rutiere – art.2, 5, 9, ș.a.; Codul contravențional al Republicii Moldova – art.32, 36/1, 197, ș.a.; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8, 13) nr. 57 din 06.03.2015
14-04-2016Proiectul de lege cu privire la organizarea activității notarilor nr. 317 din 04.09.2015
14-04-2016Proiectul de lege cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar nr.273 din 08.07.2015
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
08-04-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.152 din 8 aprilie 2016 pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.68 din 9 aprilie 2015 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale.
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Postoico Maria , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şupac Inna, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
08-04-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.151 din 8 aprilie 2016 pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.9 din 28 ianuarie 2015 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Postoico Maria , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
08-04-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.146 din 8 aprilie 2016 pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.7 din 23 ianuarie 2015 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
08-04-2016Aprobarea proiectului ordinii de zi pentru perioada 14–22 aprilie.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Gudumac Elena, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Odnostalco Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
08-04-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.121 din 2 aprilie 2015 privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind produsele alimentare–art. 15 alin. (6); Legea cu privire la publicitate – art.23; Codul contravențional – art.80/1, 364).
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
08-04-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.75 din 2 martie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova art.4, 5, 51, 6 ș.a.; Legea privind finanțele publice locale – art.5).
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Grama Octavian, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Porcescu Petru , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
08-04-2016Dezbaterea în primă lectură și respingerea proiectului de Lege nr.93 din 4 martie 2013 pentru modificarea și completarea Legii cu privire la fondul ariilor naturale protejate de stat nr. 1538 din 25 februarie 1998.
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
08-04-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.71 din 1 martie 2016 pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind protecția topografiilor circuitelor integrate – art. 2, 3, 6; Anexa la Legea privind deetatizarea proprietății publice; Legea privind protecția desenelor industriale – art. 5; ș.a.).
Agache Angel , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vremea Igor , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
08-04-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.142 din 7 aprilie 2016 privind numirea în funcție a directorului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (Eduard Răducan).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
08-04-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.17 din 5 februarie 2016 privind încetarea calității de director al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (Vitalie Paniș).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Spatari Mihaela, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şupac Inna, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
08-04-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.140 din 6 aprilie 2016 privind numirea în funcția de Avocat al Poporului pentru protecția drepturilor copilului (Maia Bănărescu, Tatiana Crestenco). Pentru candidatura doamnei Maia Bănărescu la funcția de Avocat al Poporului pentru protecția drepturilor copilului au votat „pro” – 60.
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Boţan Roman , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carpov Eugen , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Postoico Maria , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Spatari Mihaela, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vlas Ştefan, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
08-04-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.84 din 4 martie 2016 privind statutul municipiului Chișinău.
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bejan Valerian, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dudnic Corneliu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovatiuc Vladimir, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zotea Alina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
08-04-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Legenr.113 din 18 martie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (art.3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21 ș.a.).
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovatiuc Vladimir, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lucinschi Chiril , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
08-04-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.14 din 3 februarie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art. 5, 6, 11, 35, 71; Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art. 4, 22, 28; Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art. 1; ș.a.).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
08-04-2016Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Furculiţă Corneliu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hrenova Elena , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Savva Oleg, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-04-2016Întrebări.
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-04-2016Dezbaterea în lectura a doua și respingerea proiectului de Lege nr.2389 din 31 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (art. 3, 5, 6 ş.a.).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-04-2016Dezbaterea în primă lectură și respingerea proiectului de Lege nr.291 din 24 iulie 2015 pentru modificarea și completarea articolului 5 al Legii nr.173 din 6 iulie 1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale.
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-04-2016Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.52 din 22 februarie 2016 pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind Spațiul Aerian Comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre din 26 iunie 2012, pentru a se lua în considerare aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană.
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-04-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.414 din 29 octombrie 2015 pentru modificarea articolului 295 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-04-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.316 din 4 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art. 21, 106, 132/1, 243 ș.a.; Codul de procedură penală – art. 202, 203, 204, 205; Codul contravențional – art. 17).
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-04-2016Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.101 din 12 martie 2016 pentru aderarea Republicii Moldova la cel de-al treilea Protocol la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei din 2 septembrie 1949.
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-04-2016Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.20 din 9 februarie 2016 pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală.
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-04-2016Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.19 din 9 februarie 2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carpov Eugen , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-04-2016Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-04-2016Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
01-04-2016Audieri parlamentare privind rezultatele verificării listelor de subscripție prezentate de grupul de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican constituțional și adoptarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale adoptată pe acest subiect
01-04-2016Proiectul de hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii Moldova nr.131 din 31.03.2016
01-04-2016Proiectul de hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 68 din 9 aprilie 2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale nr.4 din 11.01.2016
01-04-2016Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal –art.15, 17, 33, ș.a.; Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal –art.24) nr.131 din 03.04.2015
01-04-2016Proiectul de lege privind modificarea articolului 117 din Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 nr.313 din 02.09.2015
01-04-2016Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal (art.96, 101/2) nr.128 din 03.04.2015
01-04-2016Proiectul de lege privind modificarea articolului 15 din Codul fiscal nr.1163 - XIII din 24 aprilie 1997 nr.329 din 22.09.2015
01-04-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal-art.123; Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal) nr.99 din 11.03.2016
01-04-2016Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi-art.9/1; Legea cu privire la întreprinderea de stat-art.13/1; Legea cu privire la asociațiile obștești - art.32; Legea privind societățile pe acțiuni - art.89; ș.a.) nr.108 din 17.03.2016 - Politica bugetar-fiscală-vamală
01-04-2016Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos privind privilegiile și imunitățile ofițerilor de legătură detașați de Republica Moldova la Europol nr. 48 din 19.02.2016
01-04-2016Proiectul de lege privind modificarea articolului 18 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale nr. 515 din 28.12.2015
01-04-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova (art.34, 38, 48, 49 ș.a.) nr.18 din 08.02.2016
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Leancă Iurie , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Savva Oleg, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-03-2016Interpelări.
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-03-2016Prezentarea, de către domnul ministru al mediului Valeriu Munteanu, a informației privind politicile de protecție a rîurilor Nistru și Prut, în special privind contracararea activităților economice ilegale – răspuns domnului deputat Iurie Țap.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-03-2016Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.462 din 12 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea articolului 77/1 al Codului contravențional nr. 218 din 21 octombrie 2008.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţuţu Constantin , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-03-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.461 din 12 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea articolului 74 al Codului contravențional nr.218 din 21 octombrie 2008. Pentru lectura a doua proiectul nr.461 va fi comasatcu proiectul de lege nr.61 din 25 februarie 2016, proiectul nr.61 fiind ca proiect de bază.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pleșca Nae-Simion, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-03-2016Dezbaterea în primă lectură și respingerea proiectului de Lege nr.293 din 27 iulie 2015 pentru modificarea articolului 67 al Codului contravențional nr.218 din 24 octombrie 2008.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-03-2016Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.366 din 8 octombrie 2015 pentru modificarea Legii privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale nr.289-XV din 22 iulie 2004 (art.19).
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dudnic Corneliu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovatiuc Vladimir, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Leancă Iurie , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-03-2016Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.304 din 19 august 2015 pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber dintre Republica Moldova și Republica Turcia.
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-03-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.146 din 15 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova (art. 2, 3, 7 ș.a.).
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-03-2016Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.119 din 24 martie 2016 pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la inviolabilitatea suveranității, independenței și neutralității permanente a Republicii Moldova. Proiectul nr.119 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-03-2016Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.500 din 15 decembrie 2015 cu privire la Raportul Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova în perioada 2011 – 2013. Proiectul nr.500 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-03-2016Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.501 din 15 decembrie 2015 cu privire la Raportul privind activitatea Consiliului Concurenței pentru anul 2014. Proiectul nr.501 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Agache Angel , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Grama Octavian, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lebedinschi Adrian, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-03-2016Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-03-2016Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
25-03-2016ÎNTREBĂRI
25-03-2016Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului pentru perioada 31 martie 2016 - 8 aprilie 2016
25-03-2016Raportul Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova în perioada 2011 - 2013 nr. 1569 din 02.07.2015
25-03-2016Raportul privind activitatea Consiliului Concurenței pentru anul 2014 nr. 1299 din 29.05.2015
25-03-2016Proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (Legea privatizării fondului de locuințe - art.121; Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice art.501) nr.394 din 16.10.2015
25-03-2016Proiectul de hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (Boris Golovin) nr.56 din 24.02.2016
25-03-2016Proiectul de hotărîre privind modificarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr. 7 din 23 ianuarie 2015 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului nr.518 din 29.12.2015
25-03-2016Proiectul de hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 68 din 9 aprilie 2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale nr.4 din 11.01.2016
18-03-2016Proiectul de hotărîre privind instituirea Comisiei pentru selectarea prin concurs public a candidaților la funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale din partea Parlamentului și aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului public nr. 24 din 10.02.2016
18-03-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (art. 16) nr. 23 din 10.02.2016
18-03-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea articolului 66 al Legii nr.294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură nr. 34 din 16.02.2016
18-03-2016Proiectul de hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (Boris Golovin) nr. 56 din 24.02.2016
18-03-2016Proiectul de hotărîre privind modificarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr. 7 din 23 ianuarie 2015 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului nr. 518 din 29.12.2015
18-03-2016Proiectul de hotărîre privind demisia Guvernatorului Băncii Naționale nr. 477 din 20.11.2015
18-03-2016Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la avocatură nr.1260 din 19 iulie 2002 (art. 62) nr. 525 din 30.12.2015
18-03-2016Proiectul de lege pentru completarea articolului 161 al Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 354 din 30.09.2015
18-03-2016Proiectul de hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 68 din 9 aprilie 2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale nr. 4 din 11.01.2016
18-03-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei, nr.548 XIII din 21 iulie 1995
18-03-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (anexa 1) nr. 521 din 30.12.2015.
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Radvan Marina , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-03-2016Întrebări.
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-03-2016Prezentarea, de către domnul viceministru al justiției Nicolae Eșanu, a informației cu privire la executarea conformă a Legii 72–762 nr.217 din 17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova – răspuns domnului deputat Iurie Țap.
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carpov Eugen , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Juravschi Nicolae , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Leancă Iurie , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zotea Alina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-03-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.95 din 11martie 2016 privind grupurile parlamentare de prietenie.
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stati Sergiu , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-03-2016Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.29 din 11 februarie 2016 privind scutirea Poliției de Frontieră de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri.
Bejan Valerian, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-03-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.437 din 4 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.66-XVI din 27 martie 2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate (art. 1, 2, 3, 5 ș.a.).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Boţan Roman , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Juravschi Nicolae , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pleșca Nae-Simion, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vremea Igor , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zotea Alina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-03-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.61 din 25 februarie 2016 privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal–art. 2001-2006; Codul contravențional – art.74, 4238, 385).
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-03-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.487 din 1 decembrie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.146 din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat.
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-03-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.486 din 1 decembrie 2015 privind modificarea articolului 28 din Legea Curții de Conturi.
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Furculiţă Corneliu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Spatari Mihaela, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-03-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege a poștei nr.387 din 15 octombrie 2015.
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şupac Inna, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zotea Alina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-03-2016Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-03-2016Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
11-03-2016Proiectul de hotărîre privind aprobarea Listei funcțiilor din cadrul Centrului Național Anticorupție și a gradelor speciale ce le corespund nr. 3 din 04.01.2016.
11-03-2016Proiectul de hotărîre privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului Național Anticorupție.
11-03-2016Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească – art.22, art.45, art.47; Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art.4; Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală - anexa nr.1; ș.a.)
11-03-2016Proiectul de lege cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești nr. 68 din 29.02.2016.
11-03-2016Proiectul de hotărîre cu privire la numirea Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei nr. 79 din 04.03.2016.
11-03-2016Proiectul de hotărîre privind acceptarea demisiilor și declararea vacanței funcțiilor de Guvernator și Prim-viceguvernator ai Băncii Naționale a Moldovei nr. 78 din 04.03.2016.
11-03-2016Moțiune simplă asupra activității domnului Anatolie Șalaru, ministrul apărării nr. 63 din 26.02.2016.
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-03-2016Întrebări.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Boţan Roman , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-03-2016Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.35 din 16 februarie 2016 privind constituirea Comisiei de anchetă pentru monitorizarea respectării drepturilor și libertăților omului în procesul examinării cazului Petrenco.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-03-2016Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.410 din 26 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea Legii cu privire la simbolurile publice (art. 5, 6).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stati Sergiu , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-03-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.11 din 1 februarie 2016 cu privire la completarea unor acte legislative (Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr.797 din 2 aprilie 1996 – art. 47; Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001 – art. 23).
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-03-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.433 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art. 8; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bejan Valerian, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Boţan Roman , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carpov Eugen , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cosoi Petru , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţuţu Constantin , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-03-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.317 din 4 septembrie 2015 cu privire la organizarea activității notarilor.
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-03-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.373 din 9 octombrie 2015 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice.
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şupac Inna, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zotea Alina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-03-2016Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-03-2016Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
04-03-2016Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului din 10 – 18 martie 2016.
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
04-03-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.37 din 17 februarie 2016 cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2016.
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ştirbate Petru , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
04-03-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.5 din 13 ianuarie 2016 pentru modificarea articolului 22 din Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
04-03-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.515 din 28 decembrie 2015 privind modificarea articolului 18 din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
04-03-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.402 din 22 octombrie 2015 pentru modificarea Legii nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (art.31, 52).
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
04-03-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.311 din 25 august 2015 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vlas Ştefan, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
04-03-2016Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2474 din 26 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art. 71, 83; Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.25 ș.a.). Proiectul nr.2474 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Hotineanu Vladimir, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
04-03-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.508 din 24 decembrie 2015 privind numirea în funcție a unor membri ai Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (Nicolae Spătaru, Marina Țurcan).
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Porcescu Petru , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vremea Igor , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
04-03-2016Dezbaterea în primă lectură și respingerea proiectului de Lege nr.30 din 17 februarie 2015 pentru abrogarea Legii nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
04-03-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.12 din 2 februarie 2016 pentru modificarea articolului 18 din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bejan Valerian, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Leancă Iurie , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Porcescu Petru , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zotea Alina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
04-03-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.486 din1 decembrie 2015 privind modificarea articolului 28 din Legea Curții de Conturi.
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carpov Eugen , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pleșca Nae-Simion, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zotea Alina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
04-03-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.487 din 1 decembrie 2015 pentru modificarea și completarea Legii cu privire la întreprinderea de stat (art. 15, 16).
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
04-03-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.467 din 20 noiembrie 2013 privind modificarea prevederilor articolului 24 alineatul (3) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2002 privind statutul alesului local.
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
04-03-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.436 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali – art. 2, 4, 5, 7 ș.a.; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa).
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
04-03-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.427 din 3 noiembrie 2015 cu privire la standardizarea națională.
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
04-03-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Legea metrologiei nr. 426 din 3 noiembrie 2015.
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carpov Eugen , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dudnic Corneliu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Leancă Iurie , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
04-03-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.33 din 16 februarie 2016 privind moratoriul asupra controlului de stat.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carpov Eugen , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
04-03-2016Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şupac Inna, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-03-2016Întrebări.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Postoico Maria , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-03-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.309 din 24 august 2015 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122 - XV din 14 martie 2003 (art. 1, 6, 11 ș.a.).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-03-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.316 din 4 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art. 21, 106, 1321, 243 ș.a.; Codul de procedură penală – art. 202, 203, 204, 205; Codul contravențional – art. 17).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bannicov Alexandr , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pleșca Nae-Simion, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-03-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.409 din 23 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea Legii cu privire la locuințe nr. 75 din 30 aprilie 2015 (art. 59).
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Leancă Iurie , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-03-2016Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.53 din 23 februarie 2016 pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în cadrul Proiectului de restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat din Fondul Special BERD.
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Boţan Roman , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Odnostalco Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Porcescu Petru , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Postoico Maria , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ştirbate Petru , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şupac Inna, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-03-2016Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.54 din 23 februarie 2016 pentru ratificarea Acordului de grant nr.TF019354 dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Fortificarea capacităților Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME)”.
Agache Angel , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dudnic Corneliu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pleșca Nae-Simion, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţuţu Constantin , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vremea Igor , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-03-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.429 din 3 noiembrie 2015 privind deșeurile.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şupac Inna, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-03-2016Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-03-2016Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-02-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.64 din 26 februarie 2016 privind eliberarea din funcție a Procurorului General.
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-02-2016Prezentarea, de către doamna vicepreședinte al Parlamentului Liliana Palihovici, a informației privind participarea delegației parlamentare a Republicii Moldova la sesiunile ordinare ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei în anul 2015.
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-02-2016Dezbaterea și adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.475 din 19 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii nr.130 din 8 iunie 2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (art. 72).
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şupac Inna, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vremea Igor , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-02-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.55 din 23 februarie 2016 privind modificarea articolului 2 al Hotărîrii Parlamentului nr. 207 din 20 noiembrie 2015 privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului.
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-02-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.25 din 10 februarie 2016 pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.221 din 3 decembrie 2015 privind constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea executării atribuțiilor autorităților statului în procesul de monitorizare a executării angajamentelor care derivă din contractul de concesiune a activelor aflate în gestiunea Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” și a terenului aferent acestora.
Balmoş Galina , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lebedinschi Adrian, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lucinschi Chiril , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Spatari Mihaela, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-02-2016Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.39 din 17 februarie 2016 pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova (art. 66).
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-02-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.18 din 8 februarie 2016 pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova (art. 34, 38, 48, 49 ș.a.).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-02-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.434 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecătorului – art. 6, 9, 15, 25; Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art. 23, 34; ș.a.).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-02-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.431 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa; ș.a.).
Bejan Valerian, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pleșca Nae-Simion, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zotea Alina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-02-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.430 din 3 noiembrie 2011 cu privire la energia electrică.
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-02-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.121 din 24 martie 2014 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-02-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.408 din 22 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității – Preambul, art. 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ș.a; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa; Codul contravențional – art. 348).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-02-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.335 din 28 septembrie 2015 privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor.
Boţan Roman , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-02-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.337 din 28 septembrie 2015 privind supravegherea pieței.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-02-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.372 din 9 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea Codului civil al Republicii Moldova nr.1107 - XV din 6 iunie 2002 (art. 1131, 1132, 1133ș.a.).
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-02-2016Depunerea moțiunii simple asupra activității domnului ministru al apărării Anatolie Șalaru, inițiată de către deputații Fracțiunii Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și Fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.
26-02-2016Aducerea la cunoștința Parlamentului, de către Procurorul General Corneliu Gurin, acererii de eliberare din funcție din proprie inițiativă. (Transmiterea cererii de eliberare din funcție domnului Președinte al Parlamentului Andrian Candu.)
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şupac Inna, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-02-2016Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
25-02-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.45 din 18 februarie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea despre statutul deputatului în Parlament – art. 2, 5, 7; Legea cu privire la Curtea Constituțională – art. 17, 19; Legea cu privire la statutul judecătorului – art. 89, 15, 22, 25; Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art. 23, 25 ș.a.).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Boţan Roman , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carpov Eugen , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Gutium Artur, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pleșca Nae-Simion, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vlas Ştefan, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zotea Alina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
25-02-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.47 din 18 februarie 2016 privind declararea averii și intereselor personale.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bannicov Alexandr , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carpov Eugen , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pleșca Nae-Simion, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Postoico Maria , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zotea Alina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
25-02-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.46 din 18 februarie 2016 cu privire la Centrul Național de Integritate.
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
25-02-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.482 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor nr.172 din 25 iulie 2014.
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pleșca Nae-Simion, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Postoico Maria , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Spatari Mihaela, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zotea Alina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
25-02-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.33 din 16 februarie 2016 privind moratoriul asupra controlului de stat.
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
25-02-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.280 din 15 iulie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (art. 30, 31, 41, 42 ș.a.).
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lucinschi Chiril , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
25-02-2016Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.14 din 3 februarie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art. 5, 6, 11, 35, 71; Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art. 4, 22, 28; Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art.1; ș.a.).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vremea Igor , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
25-02-2016Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.202 din 18 mai 2015 cu privire la Procuratură.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Furculiţă Corneliu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
25-02-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.60 din 25 februarie 2016 pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la stabilitatea și modernizarea Republicii Moldova.
Agache Angel , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ștefan, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Furculiţă Corneliu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lebedinschi Adrian, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mitriuc Ghenadi , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe, Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şupac Inna, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vremea Igor , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
25-02-2016Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
25-02-2016Deschiderea sesiunii de primăvară a Parlamentului. (Intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova. Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
25-02-2016Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-01-2016Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.8 din 20 ianuarie 2016 pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului 2016–2018 și acordarea votului de încredere Guvernului.
20-01-2016Prezentarea Programului de activitate al Guvernului 2016–2018 și a întregii liste a Guvernului în cadrul proiectului nr.90 din 20 ianuarie 2016. Prezintă domnul Pavel Filip, candidat desemnat pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova.
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-01-2016Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
20-01-2016Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
04-01-2016Cu privire la acordarea votului de încredere Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova şi a întregii liste a Guvernului Programul de activitate a Guvernului 2016 - 2018 și întreaga listă a Guvernului nr. 1 din 02.01.2016. Prezintă - Ion Sturza, candidat desemnat pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova Proiectul de hotărîre pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului 2016-2018 și acordarea votului de încredere Guvernului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-12-2015Încheierea lucrărilor sesiunii de toamnă a Parlamentului. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova. Intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova.)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-12-2015Mesajul Președintelui Parlamentului privind încheierea sesiunii a doua ordinare din anul 2015.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-12-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.516 din 28 decembrie 2015 cu privire la încheierea sesiunii a doua ordinare din anul 2015.
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lebedinschi Adrian, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ştirbate Petru , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-12-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.519 din 29 decembrie 2015 pentru modificarea articolului 4 alineatul (3) din Legea nr.74-XX din 12 aprilie 2015 fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015.
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-12-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.512 din 28 decembrie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală(art. 9, 22, 23).
Carpov Eugen , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-12-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.432 din 3 noiembrie 2015 cu privire la gazele naturale.
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-12-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului Legii metrologiei nr.426 din 3 noiembrie 2015.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lucinschi Chiril , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Spatari Mihaela , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vlas Ştefan, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-12-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului Legii poștei nr.387 din 15 octombrie 2015.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovatiuc Vladimir, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-12-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.488 din 3 decembrie 2015 cu privire la modificarea și completarea articolelor 2 și 6 din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare.
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-12-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.402 din 22 octombrie 2015 pentru modificarea Legii nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (art. 31, 52).
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-12-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.439 din 4 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (art. 49, 60).
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-12-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.373 din 9 octombrie 2015 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-12-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.323 din 15 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art. 5, 37, 40; Legea instituțiilor financiare – art. 22; Legea privind finanțele publice locale – art. 13, 14, 15 ș.a.; ș.a.).
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-12-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.420 din 30 octombrie 2015 pentru implementarea prevederilor Actului privind îndeplinirea obligațiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) și modificarea și completarea unor acte legislative.
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Boţan Roman , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-12-2015Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.436 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali – art. 2, 4, 5, 7 ș.a.; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa). În urma dezbaterilor, s-a votat retragerea proiectului din ordinea de zi.
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-12-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.242 din 5 iunie 2015 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organele securității statului – art. 11; Legea cu privire la sistemul penitenciar – art. 35, 36, 37; ș.a.).
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-12-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.339 din 28 septembrie 2015 privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția mediului înconjurător – art. 56; Legea privind protecția aerului atmosferic – art.17, 20, anexa).
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-12-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.274 din 8 iulie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule (art. 2, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19 ș.a.).
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Leancă Iurie , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şupac Inna, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-12-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-12-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Balan Ion, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bannicov Alexandr , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Boţan Roman , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lebedinschi Adrian, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lucinschi Chiril , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mîndru Victor , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Odnostalco Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Postoico Maria , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Smirnov Eduard , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-12-2015Audierea Raportului cu privire la activitatea Centrului Național Anticorupție pentru anul 2014 și primele 11 luni ale anului 2015. Raportor: Viorel Chetraru, director al Centrului Național Anticorupție.
Boţan Roman , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hrenova Elena , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lebedinschi Adrian, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-12-2015Audierea Raportului Procurorului General privind starea legalității și ordinii de drept din țară pentru anul 2014. Raportor: Corneliu Gurin, Procuror General al Republicii Moldova.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-12-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.482 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii nr.172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor.
Dudnic Corneliu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Juravschi Nicolae , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-12-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.485 din 1 decembrie 2015 cu privire la instituirea Zilei Sportivului și a Mișcării Olimpice.
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pleşca Nae-Simion, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-12-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.362 din 7 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova – art. 29/1, 32; Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali – art. 9; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa).
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-12-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.493 din 7 decembrie 2015 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2016.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-12-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.484 din 26 noiembrie 2015 privind Raportul asupra activității Comisiei Naționale a Pieței Financiare și asupra funcționării pieței financiare nebancare pentru anul 2014.
Dudnic Corneliu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovatiuc Vladimir, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Gutium Artur, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Leancă Iurie , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Postoico Maria , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-12-2015Dezbaterea Raportului nr.1220 din 22 mai 2015 asupra activității Comisiei Naționale a Pieței Financiare și asupra funcționării pieței financiare nebancare pentru anul 2014. Raportor: Iurie Filip, vicepreședinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dudnic Corneliu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Porcescu Petru , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-12-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.475 din 19 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii nr.130 din 8 iunie 2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă(art. 72).
Boţan Roman , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lucinschi Chiril , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Spatari Mihaela , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-12-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.436 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali – art. 2, 4, 5, 7 ș.a.; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa).
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lucinschi Chiril , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-12-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.470 din 18 noiembrie 2015 pentru completarea Legii nr.273-XIII din 9 decembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art. 31).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carpov Eugen , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lebedinschi Adrian, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stati Sergiu , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vremea Igor , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-12-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.311 din 25 august 2015 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-12-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.427 din 3 noiembrie 2015 cu privire la standardizarea națională.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Juravschi Nicolae , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pleşca Nae-Simion, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-12-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
17-12-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Balan Oleg , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovin Boris , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lebedinschi Adrian, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Odnostalco Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zotea Alina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-12-2015Întrebări.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-12-2015Aprobarea amînării desfășurării audierilor parlamentare cu privire la finanțarea în sistemul de sănătate.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-12-2015Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.470 din 21 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art. 10; Legea privind activitatea particulară de detectiv și de pază – art. 8, 11, 16, ș.a.). Proiectul a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-12-2015Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.338 din 28 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind securitatea generală a produselor – art. 1, 2, 3, Capitolul IV ș.a.; Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art. 29). Proiectul a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-12-2015Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.336 din 28 septembrie 2015 pentru completarea unor acte legislative (Legea privind comerțul electronic – art. 11; Codul contravențional – art. 344). Proiectul a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-12-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.420 din 30 octombrie 2015 pentru implementarea prevederilor Actului privind îndeplinirea obligațiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) și modificarea și completarea unor acte legislative.
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovatiuc Vladimir, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lebedinschi Adrian, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Postoico Maria , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-12-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.419 din 30 octombrie 2015 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligațiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-12-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.320 din 14 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea articolului 19 din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-12-2015Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.396 din 16 octombrie 2015 privind acceptarea de către Republica Moldova a Statutului Conferinței de la Haga de Drept Internațional Privat. Proiectul a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-12-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.445 din 5 noiembrie 2015 pentru completarea articolului 17 alineatul (4) din Legea nr.1585 din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală.
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pleşca Nae-Simion, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-12-2015 Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.357 din 5 octombrie 2015 pentru modificarea Legii nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (anexa nr.2).
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-12-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.392 din 15 octombrie 2015 cu privire la plata de către producătorii de produse vitivinicole a contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului.
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-12-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.435 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea anexei nr.11 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-12-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.270 din 7 iulie 2015 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cadastrului bunurilor imobile – art. 3, 6, 8; Codul de procedură civilă – art. 96; Codul de executare; Legea pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea Specializată în Cadastru și de filialele acesteia – anexa; ș.a.).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lebedinschi Adrian, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-12-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
10-12-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Labuneţ Anatolie , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lebedinschi Adrian, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mîndru Victor , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Întrebări.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Postoico Maria , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.334 din 25 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești (art. 3, 4, 5 ș.a.).
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dudnic Corneliu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Furculiţă Corneliu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovatiuc Vladimir, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lebedinschi Adrian, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Nesterovschi Alexandr , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Panciuc Vasili , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pleşca Nae-Simion, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zotea Alina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.471 din 19 noiembrie 2015 privind abrogarea hotărîrilor Parlamentului privind desemnarea directorilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.
03-12-2015Audieri parlamentare cu privire la situația din sistemul electroenergetic din Republica Moldova. Raportori: Valeriu Triboi, viceministru al economiei în exercițiu; Sergiu Ciobanu, director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vlas Ştefan, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.55 din 6 martie 2015 privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea cauzelor construcțiilor ilegale și gestionarea frauduloasă a terenurilor publice în mun. Chișinău.
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Rectificarea proiectului de Hotărîre nr.341 din 29 septembrie 2015 privind constituirea Comisiei parlamentare speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru protecția drepturilor copilului.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.396 din 16 octombrie 2015 privind acceptarea de către Republica Moldova a Statutului Conferinței de la Haga de Drept Internațional Privat.
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Spatari Mihaela , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.470 din 21 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art. 10; Legea privind activitatea particulară de detectiv și de pază – art. 8, 11, 16 ș.a.). Procedura de vot a proiectului nr.470 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Labuneţ Anatolie , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lebedinschi Adrian, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mitriuc Ghenadi , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Spatari Mihaela , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.406 din 22 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei – art. 21; Codul contravențional – art. 372). Procedura de vot a proiectului nr.406 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.338 din 28 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind securitatea generală a produselor – art. 1, 2, 3, Capitolul IV ș.a.; Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art.29). Procedura de vot a proiectului nr.338 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.336 din 28 septembrie 2015 pentru completarea unor acte legislative (Legea privind comerțul electronic – art. 11; Codul contravențional – art. 344). Procedura de vot a proiectului nr.336 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.285 din 16 iulie 2015 privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind piața produselor petroliere – art. 2, 47, 15 ș.a.; Codul fiscal – art. 24, 97; Codul penal – art. 248/1; Codul contravențional – 276/1, 411). Pentru lectura a doua proiectul nr.285 este comasatcu proiectul de Lege nr.215 din 21 mai 2015, proiectul nr.285 fiind ca proiect de bază.
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lebedinschi Adrian, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.441 din 5 noiembrie 2015 privind rezultatele controlului declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și al declarațiilor de interese personale ale președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate. La propunerea Președintelui Parlamentului, proiectul nr.441 se retrage din ordinea de zi.
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Dezbaterea Raportului nr.1067 din 18 mai 2015 al Comisiei speciale permanente de control al declarațiilor cu privire la 66 – 793 venituri și proprietate și al declarațiilor de interese personale ale președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate privind verificarea conflictelor de interese admise în activitatea Comisiei Naționale de Integritate.
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Dezbaterea Raportului nr.1923 din 9 septembrie 2015 al Comisiei speciale permanente de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și al declarațiilor de interese personale ale președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate.
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lecturăși adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.483 din 25 noiembrie 2015 pentru abrogarea Legii nr.760-XIV din 24 decembrie 1999 privind garanțiile sociale ale membrilor de Guvern în cazul demisionării, reorganizării Guvernului sau expirării mandatului său.
Agache Angel , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţîrdea Bogdat, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.450 din 9 noiembrie 2015 privind constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea executării angajamentelor care derivă din contractul de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și a terenului aferent acestora.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovin Boris , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Gorilă Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Goţa Aliona, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.188 din 11 mai 2015 privind importul unui autovehicul.
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Nesterovschi Alexandr , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stati Sergiu , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.377 din 12 octombrie 2015 privind participarea Republicii Moldova la misiuni și operațiuni internaționale.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.287 din 16 iulie 2015 privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art. 21/1; Codul contravențional – 273, 402).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.395 din 16 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea articolului 14 al Legii nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă. Proiectul a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.195 din 14 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art. 67, 89, 91, 96; Codul de procedură penală – art. 82/1; Codul de executare al Republicii Moldova – art. 173, 187; ș.a.). Proiectul a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.359 din 6 octombrie 2015 pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente privind Concepția de cooperare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu infracțiunile săvîrșite cu utilizarea tehnologiilor informaționale. Proiectul a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.303 din 19 august 2015 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, referitor la finanțarea pe termen lung a programului de cooperare pentru supravegherea și evaluarea transportului la distanță lungă a poluanților atmosferici în Europa (EMEP). Proiectul a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.302 din 19 august 2015 pentru acceptarea amendamentelor I și II la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Espoo, 25 februarie 1991). Proiectul a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.379 din 25 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea regnului animal – art. 2, 22, 29 ș.a.; Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat – art. 25). Proiectul a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Agache Angel , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mitriuc Ghenadi , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-12-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovatiuc Vladimir, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-12-2015Luări de cuvînt.
Agache Angel , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Boţan Roman , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carpov Eugen , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dîrda Iurie , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dudnic Corneliu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Furculiţă Corneliu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovatiuc Vladimir, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Gorilă Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Leancă Iurie , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lebedinschi Adrian, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mitriuc Ghenadi , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Nichiforciuc Eugeniu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Padnevici Corneliu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pleşca Nae-Simion, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Roşca Victor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stati Sergiu , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vlas Ştefan, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-12-2015Continuarea desfășurării audierilor parlamentare privind frauda din sistemul bancar al Republicii Moldova și măsurile întreprinse pentru elucidarea acestei situații în cadrul ședinței plenare a Parlamentului cu caracter public: Raportori: – Viorel Chetraru, directorul Centrului Național Anticorupție; – Anatol Arapu, ministrul finanțelor în exercițiu; – Dorin Drăguțanu, Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei; – Mihai Balan, directorul Serviciul de Informații și Securitate.
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-12-2015Desfășurarea audierilor parlamentare privind frauda din sistemul bancar al Republicii Moldova și măsurile întreprinse pentru elucidarea acestei situații în cadrul ședinței plenare a Parlamentului cu caracter închis.
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-12-2015Dezbaterea și aprobarea propunerii privind desfășurarea audierilor parlamentare privind frauda din sistemul bancar al Republicii Moldova și măsurile întreprinse pentru elucidarea acestei situații în cadrul ședinței plenare cu caracter închis.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-12-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Gorilă Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reşetnicov Artur , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stati Sergiu , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.406 din 22 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei – art.21; Codul contravențional – art.372).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-11-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.467 din 13 noiembrie 2015 pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.29 din 5 martie 2015 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-11-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.466 din 13 noiembrie 2015 pentru modificarea anexelor la Hotărîrea Parlamentului nr.9 din 28 ianuarie 2015 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-11-2015Dezbaterea în lectură finală a proiectului de Lege nr.195 din 14 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art. 67, 89, 91, 96; Codul de procedură penală – art. 82/1; Codul de executare al Republicii Moldova – art. 173, 187; ș.a.). Procedura de vot a proiectului nr.195 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.338 din 28 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind securitatea generală a produselor – art.1, 2, 3, Capitolul IV ș.a.; Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art.29).
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.337 din 28 septembrie 2015 privind supravegherea pieței.
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.242 din 5 iunie 2015 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organele securității statului – art.11; Legea cu privire la sistemul penitenciar – art.35, 36, 37; ș.a.).
Mihalache Corneliu , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-11-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.421 din 30 octombrie 2015 pentru completarea punctului 1 litera a) din Hotărîrea Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu 2 privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.395 din 16 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea articolului 14 al Legii nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vremea Igor , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.273 din 8 iulie 2015 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar.
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.359 din 6 octombrie 2015 pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente privind Concepția de cooperare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu infracțiunile savîrșite cu utilizarea tehnologiilor informaționale.
Bacalu Elena, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.303 din 19 august 2015 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, referitor la finanțarea pe termen lung a programului de cooperare pentru supravegherea și evaluarea transportului la distanță lungă al poluanților atmosferici în Europa (EMEP).
Bacalu Elena, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.302 din 19 august 2015 pentru acceptarea amendamentelor I și II la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Espoo, 25 februarie 1991).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Furculiţă Corneliu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lucinschi Chiril , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mitriuc Ghenadi , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Padnevici Corneliu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Savva Oleg, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-11-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
26-11-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-11-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.448 din 6 noiembrie 2015 privind demisia unui deputat (Mihaela IACOB).
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-11-2015Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.379 din 25 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea regnului animal – art.2, 22, 29 ș.a.; Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat – art.25). Procedura de vot a proiectului nr.379 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-11-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.449 din 9 noiembrie 2015 privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (Svetlana NOVAC).
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-11-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.341 din 29 septembrie 2015 privind constituirea Comisiei parlamentare speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru protecția drepturilor copilului.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.280 din 15 iulie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (art. 30, 31, 41, 42 ș.a.).
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carpov Eugen , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dudnic Corneliu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Gagauz Fiodor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-11-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.248 din 15 iunie 2015 privind crearea grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituționale, a funcționalității autonomiei Găgăuziei și a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia.
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-11-2015Dezbaterea în lectura a doua și respingerea proiectului de Lege nr.399 din 20 octombrie 2015 pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015 nr.74 din 12 aprilie 2015.
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-11-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.253 din 17 iunie 2015 pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova (art. 18, 33, 38, 40, 49, 53, 54 ș.a.).
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-11-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lecturăși adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.178 din 5 mai 2015 privind modificarea articolului 4 din Legea nr.123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale.
Boţan Roman , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carpov Eugen , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Goţa Aliona, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vlas Ştefan, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vremea Igor , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-11-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.380 din 13 octombrie 2015 privind completarea articolului 1 din Legea nr.26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă „Bălți”.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-11-2015Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.333 din 24 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea articolului 15 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995. Proiectul nr.333 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-11-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.398 din 20 octombrie 2015 pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr.73 din 12 aprilie 2015.
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-11-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.397 din 20 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat nr.72 din 12 aprilie 2015.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Labuneţ Anatolie , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mitriuc Ghenadi , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Spatari Mihaela , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.57 din 6 martie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul transporturilor rutiere – art. 2, 5, 9 ș.a.; Codul contravențional al Republicii Moldova – art. 32, 361, 197 ș.a.; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art. 8, 13). Pentru lectura a doua proiectul nr.57 va fi comasatcu proiectul de lege nr.101 din 27 martie 2015, proiectul nr.57 fiind ca proiect de bază.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cosoi Petru , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dudnic Corneliu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.101 din 27 martie 2015 pentru modificarea și completarea Codului transporturilor rutiere (art. 5, 8, 9, 10, 16, 19, 23 ș.a.). Pentru lectura a doua proiectul nr.101 va fi comasat cu proiectul de lege nr.57 din 6 martie 2015, proiectul nr.101 fiind ca proiect de alternativă
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-11-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.196 din 14 mai 2015 privind importul unor bunuri. Pentru lectura a doua proiectul nr.196 este comasat cu proiectul de lege nr.239 din 3 iunie 2015, proiectul nr.196 fiind ca proiect de bază.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dudnic Corneliu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vlas Ştefan, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.239 din 3 iunie 2015 privind importul unor bunuri. Pentru lectura a doua proiectul nr.239 va fi comasatcu proiectul de lege nr.196 din 14 mai 2015, proiectul nr.239 fiind ca proiect de alternativă.
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-11-2015 Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-11-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
19-11-2015Audieri parlamentare cu privire la situația din sistemul electroenergetic din Republica Moldova. Raportor: Valeriu Triboi, viceministrul economiei în exercițiu. Din lipsă de cvorum, audierile parlamentare se transferă pentru o ședință ulterioară.
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Boţan Roman , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dudnic Corneliu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vlas Ştefan, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-11-2015Audieri parlamentare cu privire la scrutinele electorale din 2014 și 2015. Raportor: Iurie Ciocan, președintele Comisiei Electorale Centrale.
Boţan Roman , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vitiuc Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-11-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.473 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea articolului 5 din Hotărîrea Parlamentului nr.99 din 14 mai 2015 privind crearea grupului de lucru pentru analizarea aspectelor juridico-constituționale și elaborarea proiectului de lege privind statutul de neutralitate permanentă al Republicii Moldova.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Spatari Mihaela , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.336 din 28 septembrie 2015 pentru completarea unor acte legislative (Legea privind comerțul electronic – art. 11; Codul contravențional – art. 344).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.408 din 22 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității – preambul, art. 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ș.a; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa; Codul contravențional – art. 348).
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vlas Ştefan, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-11-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.214 din 21 mai 2015 privind importul unor mijloace de transport.
Agache Angel , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Spatari Mihaela , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.372 din 9 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea Codului civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (art. 1131, 1132, 1133 ș.a.).
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lucinschi Chiril , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-11-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.64 din 12 martie 2015 privind importul unor echipamente pentru cercetarea și protejarea patrimoniului cultural-istoric al Republicii Moldova.
Gagauz Fiodor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-11-2015Dezbaterea în primă lectură a proiectului de Lege nr.239 din 3 iunie 2015 privind importul unor bunuri. Pentru lectura a doua proiectul nr.239 va fi comasat cu proiectul de lege nr.196 din 14 mai 2015, proiectul nr.239 fiind ca proiect de alternativă. În urma dezbaterilor, examinarea proiectului nr.239 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.320 din 14 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea articolului 19 din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-11-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.308 din 24 august 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală al RM – art. 236, 317, 336; Codul de procedură civilă al RM – 194, 275; Codul contravențional al RM – art. 382).
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-11-2015Dezbaterea în primă lectură și respingerea proiectului de Lege nr.307 din 24 august 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art. 3, 22, 30; Legea privatizării fondului de locuințe – Anexa nr.5; Legea cambiei – art. 4, 12, 27 ș.a.; ș.a.).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Furculiţă Corneliu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.270 din 7 iulie 2015 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cadastrului bunurilor imobile – art. 3, 6, 8; Codul de procedură civilă – art.96; Codul de executare, Legea pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea Specializată în Cadastru și de filialele acesteia – anexa; ș.a.).
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.288 din 21 iulie 2015 pentru modificarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Anexele nr. 1, 11).
Agache Angel , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-11-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.301 din 11 august 2015 pentru completarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dudnic Corneliu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-11-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.428 din 3 noiembrie 2015 privind scutirea de TVA, taxa vamală și de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru construcția grădiniței de copii cu 160 de locuri în satul Cișmichioi, UTA Găgăuzia.
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lucinschi Chiril , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mitriuc Ghenadi , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Odnostalco Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-11-2015 Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-11-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Balmoş Galina , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.274 din 8 iulie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule (art. 2, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19 ș.a.).
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.323 din 15 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.5, 37, 40; Legea instituțiilor financiare – art. 22; Legea privind finanțele publice locale – art.13, 14, 15ș.a.; ș.a.).
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-11-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.99 din 25 martie 2015 cu privire la modificarea și completarea Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (anexa).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-11-2015Dezbaterea și adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.241 din 4 iunie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea și plata interpreților și traducătorilor antrenați de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanțele judecătorești, de notari, avocați i de executorii judecătorești.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.333 din 24 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea articolului 15 din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-11-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.378 din 12 octombrie 2015 pentru modificarea anexei la Legea nr.223 din 27 septembrie 2013 privind importul unor autovehicule.
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovin Boris , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.399 din 20 octombrie 2015 pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015 nr.74 din 12 aprilie 2015.
Balmoş Galina , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.398 din 20 octombrie 2015 pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr.73 din 12 aprilie 2015.
Agache Angel , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Balmoş Galina , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dudnic Corneliu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovin Boris , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.397 din 20 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat nr.72 din 12 aprilie 2015.
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dudnic Corneliu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-11-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.424 din 3 noiembrie 2015 pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în cadrul Proiectului IV de reabilitare a drumurilor din Moldova.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Balmoş Galina , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-11-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.335 din 28 septembrie 2015 privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-11-2015Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.251 din 17 iunie 2015 pentru aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2015. Proiectul nr.251 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Mîndru Victor , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-11-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.443 din 5 noiembrie 2015 privind Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public (Raportul anual 2014).
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Balmoş Galina , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Boţan Roman , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dudnic Corneliu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovin Boris , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Gudumac Elena, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Leancă Iurie , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mîndru Victor , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Postoico Maria , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zotea Alina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-11-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.442 din 5 noiembrie 2015 privind Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public (Raportul anual 2013).
05-11-2015Dezbaterea Raportului Curții de Conturi nr.1863 din 9 octombrie 2014 asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public (Raportul anual 2013) și a Raportului Curții de Conturi nr.2141 din 6 octombrie 2015 asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public (Raportul anual 2014). (Raportor – Serafim Urechean, președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova.)
Balmoş Galina , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dudnic Corneliu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovin Boris , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Panciuc Vasili , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-11-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.234 din 1 iunie 2015 pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2014.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-11-2015 Dezbateri asupra proiectului de Hotărîre nr.341 din 29 septembrie 2015 privind constituirea Comisiei parlamentare speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru protecția drepturilor copilului. La propunerea unuia dintre autori, proiectul nr.341 se retrage din ordinea de zi.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Nichiforciuc Eugeniu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-11-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.235 din 2 iunie 2015 privind importul unor obiecte de cult religios.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Panciuc Vasili , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-11-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-11-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovatiuc Vladimir, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-10-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.379 din 12 octombrie 2015 privind ratificarea Acordului privind asistența financiară rambursabilă între Republica Moldova și România.
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-10-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.400 din 21 octombrie 2015 pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adițional între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București, la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru protocoale adiționale.
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-10-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.326 din 16 septembrie 2015 pentru ratificarea celui de-al patrulea Protocol adițional între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei protocoale adiționale.
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dudnic Corneliu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovatiuc Vladimir, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lucinschi Chiril , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Smirnov Eduard , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şupac Inna, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-10-2015Dezbaterea și adoptarea moțiunii de cenzură asupra activității Guvernului – proiectul nr.407 din 22 octombrie 2015: – prezentarea raportului asupra activității Guvernului. (Raportor – Valeriu Streleț, Prim-ministrul Republicii Moldova); – runda de întrebări – răspunsuri; – luări de cuvînt.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-10-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
22-10-2015Aducerea la cunoștința Parlamentului a moțiunii de cenzură asupra activității Guvernului, înaintate de către Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Proiectul nr.407 din 22 octombrie 2015.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Leancă Iurie , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lebedinschi Adrian, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
22-10-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.401 din 21 octombrie 2015 privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.24; Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție – art.4, 6, 7, 8 ș.a.; ș.a.)
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovin Boris , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Gudumac Elena, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
22-10-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.315 din 4 septembrie 2015 pentru ratificarea Acordului de grant, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei în vederea realizării Programului de granturi nonproiect în domeniul educației.
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
22-10-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.305 din 24 august 2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind călătoriile fără vize ale cetățenilor.
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
22-10-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.300 din 11 august 2015 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind implementarea Programului ENPARD Moldova – Suport pentru agricultură și dezvoltare rurală.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
22-10-2015Dezbaterea ordinii și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Moldovanu Mihail , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
22-10-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
15-10-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.361 din 7 octombrie 2015 privind modificarea și completarea unor hotărîri ale Parlamentului.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şupac Inna, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
15-10-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.363 din 8 octombrie 2015 privind modificarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr.7 din 23 ianuarie 2015 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
15-10-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.385 din 15 octombrie 2015 cu privire la demisia unui deputat în Parlament (Igor Corman).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
15-10-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.322 din 15 septembrie 2015 cu privire la demisia unui deputat în Parlament (Ion Ceban).
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
15-10-2015Luări de cuvînt asupra cererii cu privire la ridicarea imunității parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Filat.
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
15-10-2015Luare de cuvînt a deputatului Vladimir Filat.
15-10-2015Motivarea, de către domnul Procuror General Corneliu Gurin, a cererii cu privire la ridicarea imunității parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Filat.
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Leancă Iurie , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reşetnicov Artur , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
15-10-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.386 din 15 octombrie 2015 privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Filat.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
15-10-2015Prezentarea raportului Comisiei juridice, numiri și imunități nr.217 din 15 octombrie 2015 privind examinarea cererii Procurorului General cu privire la ridicarea imunității parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Filat.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
15-10-2015Prezentarea, de către domnul Procuror General Corneliu Gurin, a cererii nr.2206 din 14 octombrie 2015 cu privire la ridicarea imunității parlamentare pentru reținere, arestare, percheziție și trimitere în judecată pe cauză penală a deputatului în Parlament Vladimir Filat.
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
15-10-2015Alocuțiunea domnului deputat Mihai Ghimpu – Fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal.
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
15-10-2015Alocuțiunea domnului deputat Marian Lupu – Fracțiunea parlamentară a Partidului Democrat din Moldova.
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
15-10-2015Alocuțiunea domnului deputat Vladimir Filat – Fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat din Moldova.
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
15-10-2015Alocuțiunea domnului deputat Vladimir Voronin – Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
15-10-2015Alocuțiunea domnului deputat Igor Dodon – Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
15-10-2015Deschiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului. (Intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova. Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
15-10-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-07-2015Încheierea lucrărilor sesiunii de primăvară a Parlamentului. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova. Intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova.)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-07-2015Alocuțiunea domnului Președinte al Parlamentului Andrian Candu.
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-07-2015Alocuțiunea domnului deputat Veaceslav Untila – Fracțiunea Partidului Liberal.
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-07-2015Alocuțiunea domnului deputat Dumitru Diacov – Fracțiunea Partidului Democrat din Moldova.
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-07-2015Alocuțiunea doamnei deputat Liliana Palihovici – Fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova.
Mîndru Victor , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-07-2015Alocuțiunea domnului deputat Victor Mîndru – Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-07-2015Alocuțiunea domnului deputat Ion Ceban – Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-07-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.295 din 29 iulie 2015 cu privire la încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2015.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-07-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.299 din 31 iulie 2015 privind demisia unor deputați în Parlament.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-07-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.159 din 23 aprilie 2015 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.29; Legea privind finanțele publice locale – art.5; ș.a.).
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-07-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.99 din 25 martie 2015 cu privire la modificarea și completarea Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (anexa).
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-07-2015Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.171 din 30 aprilie 2015 privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind Zona Economică Liberă „Bălți” – art.1; Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.12). Proiectul nr.171 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-07-2015Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.294 din 28 iulie 2015 privind modificarea articolului 24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern. Proiectul nr.294 a fost dezbătut într-o şedință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-07-2015Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.230 din 28 mai 2015 pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (art. 2, 4, 9, 23, 31, 32, 36 ș.a.). Proiectul nr.230 a fost dezbătut într-o şedință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-07-2015Prezentarea de către autor a proiectului de Hotărîre nr.248 din 15 iunie 2015 privind crearea grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituționale, a funcționalității autonomiei Găgăuziei și a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia. Procedura de dezbatere a proiectului nr.248 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-07-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.191 din 12 mai 2015 privind completarea anexei la Legea nr.331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și de restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești donate de către persoane fizice și juridice, sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată.
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Furculiţă Corneliu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-07-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.196 din 14 mai 2015 privind importul unor bunuri. Pentru lectura a doua proiectul nr.196 va fi comasat cu proiectul de lege nr.239 din 3 iunie 2015, proiectul nr.196 fiind ca proiect de bază.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Leancă Iurie , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-07-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.146 din 15 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova (art.2, 3, 7 ș.a.).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-07-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.255 din 18 iunie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.4; Legea privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale – art.5; Legea cu privire la petiționare – art.3; ș.a.) .
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mîndru Victor , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-07-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.201 din 18 mai 2015 pentru modificarea Legii nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) (art. 13, 21).
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-07-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege nr.256 din 18 iunie 2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lucinschi Chiril , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-07-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.199 din 15 mai 2015 cu privire la parcurile din industria tehnologiei informației.
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Chirinciuc Iurie , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Panciuc Vasili , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-07-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
31-07-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovatiuc Vladimir, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.286 din 16 iulie 2015 cu privire la asigurarea transparenței în gestionarea mijloacelor financiare a proiectelor naționale și de asistență externă în domeniul agricol.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Chirinciuc Iurie , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.287 din 16 iulie 2015 privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art. 211; Codul contravențional – art. 273, 402).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Balan Ion, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.215 din 21 mai 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere. Pentru lectura a doua proiectul nr.215 va fi comasat cu proiectul de lege nr.285 din 16 iulie 2015, proiectul nr.215 fiind ca proiect de alternativă.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.285 din 16 iulie 2015 privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind piața produselor petroliere – art. 2, 47, 15 ș.a.; Codul fiscal – art. 24, 97; Codul penal – art. 248/1; Codul contravențional – 276/1, 411). Pentru lectura a doua proiectul nr.285 va fi comasat cu proiectul de lege nr.215 din 21 mai 2015, proiectul nr.285 fiind ca proiect de bază.
Cernat Vladimir, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.284 din 16 iulie 2015 pentru completarea articolului 24 al Legii pentru punerea în aplicare a Titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997. Pentru lectura a doua proiectul nr.284 va fi comasat cu proiectul de lege nr.282 din 16 iulie 2015, proiectul nr.284 fiind ca proiect de alternativă.
Cernat Vladimir, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovatiuc Vladimir, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.283 din 16 iulie 2015 cu privire la creditul agricol.
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Chirinciuc Iurie , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Furculiţă Corneliu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.282 din 16 iulie 2015 pentru completarea articolului 24 al Legii pentru punerea în aplicare a Titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997. Pentru lectura a doua proiectul nr.282 va fi comasat cu proiectul de lege nr.284 din 16 iulie 2015, proiectul nr.282 fiind ca proiect de bază.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Prezentarea Raportului nr.1672 din 16 iulie 2015 asupra activității Comisiei speciale pentru elaborarea și aprobarea de către Parlamentul Republicii Moldova a pachetului de modificări legislative în vederea susținerii agricultorilor.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.171 din 30 aprilie 2015 privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind Zona Economică Liberă „Bălți” – art.1; Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.12).
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Porcescu Petru , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.180 din 5 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat – art. 2, 3; Legea privind protecția desenelor și modelelor industriale – art. 3, 4, 5, 7, ș.a.; Legea privind protecția mărcilor – art. 2, 4, 5 ș.a.; ș.a.).
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Luări de cuvînt asupra Programului de activitate al Guvernului.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carpov Eugen , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Leancă Iurie , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Spatari Mihaela , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şupac Inna, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.297 din 29 iulie 2015 pentru aprobarea Programului Programului de activitate al Guvernului şi acordarea votului de încredere Guvernului.
30-07-2015Prezentarea Programului de activitate și a întregii liste a Guvernului în cadrul proiectului nr.1754 din 29 iulie 2015. Prezintă domnul Valeriu Streleț, candidat desemnat pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova.
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.145 din 14 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.50-XVI din 7 martie 2008 privind protecția invențiilor (art.2, 3, 4, ș.a.).
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reşetnicov Artur , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stati Sergiu , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.294 din 28 iulie 2015 privind modificarea articolului 24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern.
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.259 din 22 iunie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Belarus privind protecția reciprocă a informațiilor secrete.
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.258 din 22 iunie 2015 pentru ratificarea Acordului statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente privind colaborarea în scopul asigurării tehnico-materiale a organelor competente în domeniul combaterii terorismului și altor forme violente de manifestare a extremismului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.230 din 28 mai 2015 pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (art. 2, 4, 9, 23, 31, 32, 36, ș.a.). Procedura de vot a proiectului nr.230 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lucinschi Chiril , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.241 din 4 iunie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea și plata interpreților și traducătorilor antrenați de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanțele judecătorești, de notari, avocați și de executorii judecătorești.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.225 din 26 mai 2015 pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2014. Proiectul nr.225 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.223 din 26 mai 2015 pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014. Proiectul nr.223 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.253 din 17 iunie 2015 pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova (art. 18, 33, 38, 40, 49, 53, 54 ș.a.). Proiectul nr.253 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2 din 3 ianuarie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea drumurilor – art.1; Legea privind transportul prin conducte magistrale – art.4; Legea aviației civile – art.11; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.2, 4, 11, 13; ș.a.). Proiectul nr.2 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.21 din 24 ianuarie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția mediului înconjurător –art.16, 22, 23 ș.a.; Legea privind apărarea împotriva incendiilor – art. 23; Legea cu privire la protecția civilă – art. 20; ș.a.). Proiectul nr.21 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.262 din 24 iunie 2015 privind ratificarea Acordului de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova” (Credit nr.5637-MD). Proiectul nr.262 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.179 din 5 mai 2015 cu privire la Agentul guvernamental. Proiectul nr.179 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La şedința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.18 din 29 ianuarie 2015 pentru modificarea și completarea Legii cu privire la activitatea farmaceutică(art.1, 20). Proiectul nr.18 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.257 din 18 iunie 2015 pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova. Proiectul nr.257 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.246 din 10 iunie 2015 privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de îmbunătățire a eficienței sectorului de alimentare centralizată cu energie termică. Proiectul nr.246 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.537 din 19 martie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.2, 3, 5, ș.a.; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; ș.a.). Proiectul nr.537 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Gagauz Fiodor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Porcescu Petru , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Smirnov Eduard , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-07-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
30-07-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Furculiţă Corneliu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-07-2015Întrebări.
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-07-2015Prezentarea, de către domnul viceministru al apărării Alexandru Cimbriciuc, a informației privind rezultatele investigațiilor efectuate de instituția vizată ale cazului de depozitare a elementelor radioactive în unitatea militară din orașul Florești – răspuns domnului deputat Iurie Țap.
Radvan Marina , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-07-2015Prezentarea, de către doamna ministru al educației Maia Sandu, a informației privind măsurile întreprinse de către minister pentru îmbunătățirea procentului de reușită la bacalaureat – răspuns doamnei deputat Marina Radvan.
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Chirinciuc Iurie , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-07-2015Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.251 din 17 iunie 2015 pentru aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2015. Procedura de vot a proiectului nr.251 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovin Boris , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-07-2015Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.225 din 26 mai 2015 pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2014. Procedura de vot a proiectului nr.225 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Lidia , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-07-2015Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.223 din 26 mai 2015 pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014. Procedura de vot a proiectului nr.223 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-07-2015Dezbaterea în primă lectură a proiectului de Lege nr.253 din 17 iunie 2015 pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova (art. 18, 33, 38, 40, 49, 53, 54 ș.a.). Procedura de vot a proiectului nr.253 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-07-2015Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.272 din 7 iulie 2015 cu privire la Raportul privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2014. Procedura de vot a proiectului nr.272 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-07-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.271 din 7 iulie 2015 cu privire la Raportul privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2013.
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-07-2015Prezentarea Raportului nr.952 din 6 mai 2015 privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2014.
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Chirinciuc Iurie , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Postoico Maria , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-07-2015Prezentarea Raportului nr.718 din 8 aprilie 2014 privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2013.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reşetnicov Artur , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-07-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.247 din 12 iunie 2015 cu privire la Programul legislativ de transpunere a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-07-2015 Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.261 din 24 iunie 2015 pentru ratificarea Protocolului despre aplicarea Acordului privind zona de comerţ liber din 18 octombrie 2011 între Părţile acestuia şi Republica Uzbekistan.
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-07-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.262 din 24 iunie 2015 privind ratificarea Acordului de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova” (Credit nr.5637-MD). Procedura de vot pentru lectura a doua a proiectului nr.262 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-07-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.180 din 5 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat – art. 2, 3; Legea privind protecția desenelor și modelelor industriale – art. 3, 4, 5, 7, ș.a.; Legea privind protecția mărcilor – art. 2, 4, 5 ș.a.; ș.a.).
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-07-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.244 din 9 iunie 2015 pentru modificarea și completarea Legii cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr. 264-XVI din 27 octombrie 2005 (art. 4, 41, 5, 8, 17).
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-07-2015Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.21 din 24 ianuarie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția mediului înconjurător –art.16, 22, 23 ș.a.; Legea privind apărarea împotriva incendiilor – art. 23; Legea cu privire la protecția civilă – art. 20; ș.a.). 2 Pentru lectura a doua proiectul nr.21 a fost comasat cu proiectul de lege nr.140 din 9 aprilie 2015, proiectul nr.21 fiind ca proiect de bază. Procedura de vot a proiectului nr.21 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Chirinciuc Iurie , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-07-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.140 din 9 aprilie 2015 privind modificarea Legii privind calitatea în construcții nr.721-XIII din 2 februarie 1996 (art.21). Pentru lectura a doua proiectul nr.140 va fi comasat cu proiectul de lege nr.21 din 24 ianuarie 2014, proiectul nr.140 fiind ca proiect de alternativă.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-07-2015 Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2 din 3 ianuarie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea drumurilor – art.1; Legea privind transportul prin conducte magistrale – art.4; Legea aviației civile – art.11; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.2, 4, 11, 13; ș.a.). Procedura de vot a proiectului nr.2 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-07-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.241 din 4 iunie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea și plata interpreților și traducătorilor antrenați de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanțele judecătorești, de notari, avocați și de executorii judecătorești.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-07-2015Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.179 din 5 mai 2015 cu privire la Agentul guvernamental. Procedura de vot a proiectului nr.179 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Furculiţă Corneliu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Gagauz Fiodor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Leancă Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-07-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-07-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Furculiţă Corneliu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Radvan Marina , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şupac Inna, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vremea Igor , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-07-2015Întrebări.
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-07-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.211 din 20 mai 2015 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind marcajele rutiere, adițional la Acordul european ce completează Convenția asupra semnalizării rutiere.
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mîndru Victor , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-07-2015 Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.210 din 20 mai 2015 pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european ce completează Convenția asupra semnalizării rutiere.
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-07-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.209 din 20 mai 2015 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția asupra semnalizării rutiere.
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reşetnicov Artur , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Spatari Mihaela , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-07-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.250 din 16 iunie 2015 privind numirea în funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului (Ecaterina Burlacu, Eugen Rusu). Pentru candidatura doamnei Ecaterina Burlacu la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului au votat „pro” – 70. Pentru candidatura domnului Eugen Rusu la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului au votat „pro” – 5.
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-07-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.145 din 14 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.50-XVI din 7 martie 2008 privind protecția invențiilor (art.2, 3, 4 ș.a.).
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-07-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.186 din 8 mai 2015 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind transporturile internaționale rutiere de pasageri și de mărfuri.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-07-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.195 din 14 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art. 67, 89, 91, 96; Codul de procedură penală – art. 82/1; Codul de executare al Republicii Moldova – art. 173, 187; ș.a.)
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vremea Igor , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-07-2015Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.179 din 5 mai 2015 cu privire la Agentul guvernamental. Proiectul nr.179 se remite în comisia permanentă sesizată în fond.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-07-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.183 din 7 mai 2015 cu privire la mediere.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-07-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.160 din 17 aprilie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.22, 23; Legea contenciosului administrativ – art.17; ș.a.).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-07-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.155 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură civilă – art.5, 81, 169, ș.a.; Legea cu privire la arbitrajul comercial internațional – art.1, 38, 39).
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-07-2015Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.224 din 26 mai 2015 pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2013. Proiectul nr.224a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-07-2015Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.222 din 26 mai 2015 pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. Proiectul nr.222a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-07-2015Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.233 din 1 iunie 2015 pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013. Proiectul nr.233a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-07-2015Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.131 din 26 martie 2014 pentru modificarea Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice (art.1, 2, 3 ș.a.). Proiectul nr.131a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-07-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reşetnicov Artur , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stati Sergiu , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţîrdea Bogdat, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-07-2015Întrebări/interpelări (răspunsurile vor fi prezentate în scris deputaților solicitanți).
02-07-2015Audieri parlamentare privind situația pe piața farmaceutică în Republica Moldova (majorarea tarifului la energia electrică). Raportori: Sergiu Ciobanu, director al Agenției Naționale de Reglementare în Energetică; Valeriu Triboi, viceministru al economiei.
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovin Boris , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mîndru Victor , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ştirbate Petru , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-07-2015Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.224 din 26 mai 2015 pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2013. Procedura de vot a proiectului nr.224 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mîndru Victor , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-07-2015Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.222 din 26 mai 2015 pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. Procedura de vot a proiectului nr. 222 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Balmoş Galina , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bannicov Alexandr , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-07-2015Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.233 din 1 iunie 2015 pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013. Procedura de vot a proiectului nr.233 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lucinschi Chiril , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mihalache Corneliu , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţîrdea Bogdat, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-07-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.230 din 28 mai 2015 pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (art. 2, 4, 9, 23, 31, 32, 36 ș.a.).
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-07-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.243 din 8 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Legea nr. 257 din 1 noiembrie 2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova.
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Furculiţă Corneliu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-07-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.246 din 10 iunie 2015 privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de îmbunătățire a eficienței sectorului de alimentare centralizată cu energie termică.
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-07-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.257 din 18 iunie 2015 pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova.
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-07-2015 Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.238 din 2 iunie 2015 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova.
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-07-2015 Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.237 din 2 iunie 2015 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova.
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-07-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.221 din 26 mai 2015 pentru pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Lituania în domeniul protecției sociale.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-07-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.266 din 30 iunie 2015 cu privire la desemnarea în funcție a unor membri ai Comisiei de certificare (Roman CATARAGA, Dumitru ȘEVCENCO).
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Chirinciuc Iurie , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Furculiţă Corneliu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Juravschi Nicolae , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Odnostalco Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Radvan Marina , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-07-2015 Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-07-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
18-06-2015Întrebări.
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Spatari Mihaela , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
18-06-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.254 din 18 iunie 2015 privind demisia Guvernului.
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
18-06-2015Dezbaterea și adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.117 din 1 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne; Legea securității statului – art.13; ș.a.).
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bannicov Alexandr , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Smirnov Eduard , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţuţu Constantin , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
18-06-2015Audieri parlamentare cu privire la încălcările sesizate în perioada alegerilor locale prin înregistrarea temporară la domiciliu și/sau imobile a cetățenilor. Raportori: domnul Iurie Ciocan, președintele Comisiei Electorale Centrale; domnul Vitalie Tarlev, viceministrul tehnologiei informației și comunicațiilor. Domnul Procuror General Corneliu Gurin a prezentat informația în scris fiind dată citire de către domnul Președinte al Parlamentului Andrian Candu.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
18-06-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.67 din 13 martie 2015 pentru completarea articolului 4 alineatul (1) litera c) din Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264-XVI din 27 octombrie 2005. Proiectul nr.67 a fost prezentat de către autor și dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi a fost audiat raportul comisiei permanente sesizate în fond. Pentru lectura a doua proiectul nr.67 va fi comasat cu proiectul de lege nr.244 din 9 iunie 2015, proiectul nr.67 fiind ca proiect de alternativă.
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ştirbate Petru , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
18-06-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.244 din 9 iunie 2015 pentru modificarea și completarea Legii cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264-XVI din 27 octombrie 2005 (art. 4, 41, 5, 8, 17). Pentru lectura a doua proiectul nr.244 va fi comasat cu proiectul de lege nr.67 din 13 martie 2015, proiectul nr.244 fiind ca proiect de bază.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
18-06-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.195 din 14 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art. 67, 89, 91, 96; Codul de procedură penală – art. 82/1; Codul de executare al Republicii Moldova – art. 173, 187 ș.a.).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vremea Igor , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
18-06-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.183 din 7 mai 2015 cu privire la mediere.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reşetnicov Artur , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
18-06-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.179 din 5 mai 2015 cu privire la Agentul guvernamental.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
18-06-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.155 din 22 aprilie 2015 modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură civilă – art.5, 81, 169 ș.a.; Legea cu privire la arbitrajul comercial internațional – art.1, 38, 39).
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
18-06-2015Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.131 din 26 martie 2014 pentru modificarea Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice (art.1, 2, 3 ș.a.). Pentru lectura a doua proiectul nr.131 a fost comasat cu proiectele de lege nr.93 din 5 martie 2014 și nr.109 din 18 martie 2014, proiectul nr.131 fiind ca proiect de bază. Procedura de vot a proiectului nr.131 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
18-06-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
18-06-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hrenova Elena , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Smirnov Eduard , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-05-2015Interpelări.
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-05-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.35 din 4 februarie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la publicitate – art.19, 22, 28; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.12; Legea cu privire la tutun și articolele din tutun – art. 1, 2, 5,6 ș.a.; Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice – art. 16, 18, 31 ș.a.).
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-05-2015Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.18 din 29 ianuarie 2015 pentru modificarea și completarea Legii cu privire la activitatea farmaceutică(art.1, 20). Procedura de vot a proiectului nr.18 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Smirnov Eduard , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-05-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.192 din 13 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea asistenței sociale – art.1, 7, 13, 15; Legea cu privire la serviciile sociale – art. 9, 10).
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-05-2015Aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.202 din 18 mai 2015 cu privire la Procuratură. Proiectul nr.202 a fost dezbătut anterior. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Anunțarea pauzei pînă mîine, 29 mai 2015, orele 14.00.
Balan Ion, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Porcescu Petru , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.228 din 28 mai 2015 pentru ratificarea Acordului de finanțare adițională dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă” (Credit nr.5639-MD).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Casian Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dimitriu Anatolie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Gagauz Fiodor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lucinschi Chiril , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Postoico Maria , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Dezbaterea în primă lectură a proiectului de Lege nr.202 din 18 mai 2015 cu privire la Procuratură. Procedura de vot a proiectului nr.202 se transferă.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.217 din 22 mai 2015 privind importul unor bunuri.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Reexaminarea, în cadrul proiectului nr.1236 din 25 mai 2015, a Legii nr.90 din 14 mai 2015 privind importul unor obiecte de cult religios. (Referitor la proiectul de Lege nr.37 din 20 februarie 2015.) Adoptarea proiectului nr.1236.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reşetnicov Artur , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.226 din 27 mai 2015 privind suspendarea din funcția de Președinte și membru al Curții de Conturi.
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.219 din 25 mai 2015 cu privire la modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.25 din 27 februarie 2015 pentru constituirea unei comisii speciale permanente de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și al declarațiilor de interese personale ale președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate.
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.165 din 28 aprilie 2015 pentru ratificarea Tratatului Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale privind interpretările audiovizuale.
Chirinciuc Iurie , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.220 din 26 mai 2015 cu privire la întreprinderea unor măsuri provizorii pe piața de capital.
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.208 din 19 mai 2015 privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție.
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.190 din 12 mai 2015 pentru ratificarea Acordului privind constituirea Centrului pentru Excelență în Finanțe.
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.174 din 4 mai 2015 pentru ratificarea Protocolului privind încetarea Acordului privind crearea Comitetului Valutar Interstatal din 26 mai 1995.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.187 din 11 mai 2015 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Republica Moldova și Eurojust.
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.173 din 4 mai 2015 pentru ratificarea Protocolului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind termenele condițiile generale pentru dezvoltare.
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.205 din 18 mai 2015 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene.
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.175 din 4 mai 2015 privind ratificarea Protocolului adițional 4 la Acordul de amendare și aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA).
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.11 din 21 ianuarie 2015 cu privire la completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (art.7, 9).
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Dezbaterea în lectură finală a proiectului de Lege nr.537 din 19 martie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.2, 3, 5 ș.a.; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8 ș.a.). Procedura de vot a proiectului nr.537 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.203 din 18 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.125, anexa nr.1; Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative – art. XXVI).
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.116 din 1 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească – art. 232, 233; Legea cu privire la statutul judecătorului – art. 15, 20, 21 ș.a.; Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art. 4, 71, 21, 22, ș.a.; Legea privind testarea integrității profesionale – art. 17). Proiectul nr.116 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015 Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.222 din 11 iunie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (art. 2, 3, 9, 10, 13, 14, 15 ș.a.). Proiectul nr.222 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Respingerea proiectului de Lege nr.1101 din 23 mai 2012 pentru modificarea și completarea Legii Curții de Conturi nr.261-XVI din 5 decembrie 2008 (art.8, 26, 28, 34, 36). Proiectul nr.1101 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.160 din 24 aprilie 2015 pentru ratificarea Tratatului privind comerțul cu arme. Proiectul nr.160 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.93 din 23 martie 2015 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2015. Proiectul nr.93 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Gagauz Fiodor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reşetnicov Artur , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şupac Inna, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-05-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Gudumac Elena, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
21-05-2015Întrebări.
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Chirinciuc Iurie , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovin Boris , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Postoico Maria , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Smirnov Eduard , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
21-05-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.192 din 13 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea asistenței sociale – art.1, 7, 13, 15; Legea cu privire la serviciile sociale – art. 9, 10).
Balan Ion, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Chirinciuc Iurie , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovin Boris , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
21-05-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.213 din 21 mai 2015 privind crearea unei comisii speciale pentru elaborarea și aprobarea pachetului de modificări legislative în susținerea agricultorilor.
Carpov Eugen , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Chirinciuc Iurie , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
21-05-2015Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.67 din 15 februarie 2013 pentru modificarea și completarea literei c) a alineatului (1) al articolului 5 din Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice. Proiectul nr.67 se remite în comisia permanentă sesizatăîn fond.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
21-05-2015Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.116 din 1 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească – art. 232, 233; Legea cu privire la statutul judecătorului – art. 15, 20, 21 ș.a.; Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art. 4, 71, 21, 22, ș.a.; Legea privind testarea integrității profesionale – art. 17). Procedura de vot a proiectului nr.116 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şupac Inna, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
21-05-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.212 din 20 mai 2015 privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului.
Chirinciuc Iurie , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
21-05-2015Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.222 din 11 iunie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (art. 2, 3, 9, 10, 13, 14, 15 ș.a.). Procedura de vot a proiectului nr.222 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Agache Angel , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovatiuc Vladimir, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
21-05-2015Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1101 din 23 mai 2012 pentru modificarea și completarea Legii Curții de Conturi nr.261-XVI din 5 decembrie 2008 (art.8, 26, 28, 34, 36). Pentru lectura a doua proiectul nr.1101 a fost comasat cu proiectul de Lege nr.28 din 10 februarie 2015pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea Curții de Conturi – art.8, 30; Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale – art. 54), proiectul nr.1101 fiind ca proiect de bază. Procedura de vot a proiectului nr.1101 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
21-05-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.117 din 1 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne – în textul legii; Legea securității statului – art. 13; Legea privind organele securității statului – art.13, 15; Legea cu privire la combaterea terorismului – art. 6, 7 ș.a.).
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stati Sergiu , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
21-05-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.197 din 15 mai 2015 pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I.
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Chirinciuc Iurie , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
21-05-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.203 din 18 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.125, anexa nr.1; Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative – art. XXVI).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
21-05-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.204 din 18 mai 2015 privind abrogarea articolului II al Legii nr.56 din 4 aprilie 2014 pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Iacob Mihaela, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şupac Inna, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
21-05-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
21-05-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
14-05-2015Prezentarea, de către domnul vicedirector general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină Iurie Osoianu, a informației cu privire la faptul dacă există solicitări de poliță de asigurare gratuită din partea administrației separatiste de la Tiraspol – răspuns domnului deputat Ion Apostol.
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
14-05-2015Prezentarea, de către domnul viceministru Gheorghe Postică, a informației privind construcțiile ilegale care au loc în complexul muzeal „Orheiul Vechi” și acțiunile întreprinse de către Ministerul Culturii pentru pedepsirea funcționarilor care au admis aceste încălcări – răspuns domnului deputat Lilian Carp.
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
14-05-2015Prezentarea, de către domnul ministru al afacerilor interne Oleg Balan, a informației privind cadrul legal care permite agentului constatator să utilizeze sistemul de supraveghere video a traficului ca material de constatare și a informației privind aplicarea mecanismului de penalizare pentru lipsa poliței de asigurare și reviziei tehnice la mijloacele de transport auto care sînt scoase din cercuit – răspuns domnului deputat Grigore Novac.
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
14-05-2015Prezentarea, de către domnul ministru al afacerilor interne Oleg Balan, a informației cu privire la faptul în baza căror acte se deplasează pe teritoriul Republicii Moldova, în special prin Aeroportul Internațional Chișinău, membrii administrației separatiste din Tiraspol – răspuns domnului deputat Ion Apostol.
Radvan Marina , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
14-05-2015Prezentarea, de către domnul viceministru al educației Igor Grosu, a informației privind procesul de optimizare și reorganizare a sistemului educațional și a informației privind granturile și creditele oferite în perioada 2009–2015 – răspuns doamnei deputat Marina Radvan.
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reşetnicov Artur , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
14-05-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.194 din 14 mai 2015 privind crearea grupului de lucru pentru analizarea aspectelor juridico-constituționale ale statutului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
14-05-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.181 din 6 mai 2015 privind modificarea și completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.48-XVIII din 29 octombrie 2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
14-05-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.182 din 6 mai 2015 privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (Nicolae CLIMA).
Chirinciuc Iurie , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
14-05-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.11 din 21 ianuarie 2015 cu privire la completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (art.7, 9).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
14-05-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.151 din 21 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (art.4, 21, 24/1).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
14-05-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.114 din 1 aprilie 2015 pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind partidele politice – art. 4, 22; Codul contravențional – art. 671; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.3). Pentru lectura a doua proiectul nr.114 a fost comasat cu proiectul de Lege nr.2110 din 26 septembrie 2012 pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind partidele politice – art.4, 22; Codul contravențional – art.671; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.3), proiectul nr.114 fiind ca proiect de bază.
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovin Boris , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ştirbate Petru , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
14-05-2015Dezbaterea proiectului de Lege nr.67 din 13 martie 2015 pentru completarea articolului 4 alineatul (1) litera c) din Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264-XVI din 27 octombrie 2005. Procedura de vot a proiectului nr.67 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Odnostalco Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ştirbate Petru , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
14-05-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.18 din 29 ianuarie 2015 pentru modificarea și completarea Legii cu privire la activitatea farmaceutică (art.1, 20).
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
14-05-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.149 din 16 aprilie 2015 pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul Internațional privind Resursele Genetice Vegetale pentru Alimentație și Agricultură.
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
14-05-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.160 din 24 aprilie 2015 pentru ratificarea Tratatului privind comerțul cu arme. Procedura de vot a proiectului nr.160 pentru lectura a doua se transferă pentru o ședință ulterioară.
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
14-05-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.157 din 22 aprilie 2015 cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Muntenegrului privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor.
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
14-05-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.177 din 4 mai 2015 privind ratificarea Acordului de contribuție dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Dezvoltare cu privire la participarea Guvernului Republicii Moldova la Fondul Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu.
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
14-05-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.156 din 22 aprilie 2015 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Gagauz Fiodor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
14-05-2015 Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.37 din 20 februarie 2015 privind importul unor obiecte de cult religios.
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
14-05-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.51din 4 martie 2015 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală – art. 21; Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale – art. 67).
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovatiuc Vladimir, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şupac Inna, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
14-05-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
14-05-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-05-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.185 din 7 mai 2015 privind modificarea unor hotărîri ale Parlamentului (Hotărîrea cu privire la constituirea grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de lege privind statutul municipiului Chișinău – art.2; Hotărîrea cu privire la constituirea grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de lege privind statutul municipiului Bălți – art.2).
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lucinschi Chiril , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Postoico Maria , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reşetnicov Artur , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-05-2015Audieri parlamentare privind executarea prevederilor Hotărîrii Parlamentului nr.41 din 24 martie 2015 cu privire la Raportul Comisiei de anchetă privind elucidarea situaţiei de pe piaţa financiară şi valutară a Republicii Moldova, măsurile întreprinse pentru stabilizarea cursului de schimb al leului moldovenesc în raport cu valutele internaţionale şi privind situaţia de la „Banca de Economii” SA, BC „Banca Socială” SA şi BC „Unibank” SA. Raportori: Chiril Gaburici, Prim-ministrul Republicii Moldova; Dorin Drăguțanu, Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei; Viorel Chetraru, directorul Centrului Național Anticorupție; Corneliu Gurin, Procurorul General al Republicii Moldova; Vadim Vrabie, vicedirectorul Serviciului de Informații și Securitate; Viorica Cărare, președintele Consiliului Concurenței.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-05-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.2331 din 16 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul vamal – art.224, 229/2, 231, ș.a.; Codul penal – art.248, 249; ș.a.).
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-05-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.1643 din 11 iulie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea învățămîntului – art.62;Codul contravențional – art.50/1).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-05-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.1530 din 5 iulie 2011 pentru modificarea articolului 138 din Codul electoral.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-05-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.1943 din 5 septembrie 2012 cu privire la completarea Legii nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-05-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.1940 din 5 septembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul contravențional – art.400; Codul penal – 184/1; Legea privind partidele politice – art.22).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-05-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.316 din 15 februarie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la procedura de alegere a Președintelui RM – art.1, 2, 3, ș.a.; Legea privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice – art.5; ș.a.).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-05-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.3477 din 18 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) (art.1, 12, 13, 17).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-05-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.3476 din 18 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.16, 32; Regulamentul Parlamentului – art.44, 56).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-05-2015Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.152 din 21 aprilie 2015 privind numirea în funcția de vicepreședinte al Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție (Nicolae Gordilă). La solicitarea doamnei președinte al Comisiei juridice, numiri și imunități Raisa Apolschii, procedura de vot a proiectului nr.152 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vremea Igor , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-05-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2110 din 26 septembrie 2012 pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind partidele politice – art.4, 22; Codul contravențional – art.67/1; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.3). Urmare a dezbaterilor, pentru lectura a doua s-a decis comasarea acestuia cu proiectul de lege nr.114, proiectul nr.2110 fiind ca proiect de alternativă.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-05-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.120 din 2 aprilie 2015 pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.296-XIII din 23 noiembrie 1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-05-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.114 din 1 aprilie 2015 pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind partidele politice – art. 4, 22; Codul contravențional – art. 67/1; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.3). Urmare a dezbaterilor, pentru lectura a doua s-a decis comasarea acestuia cu proiectul de lege nr.2110, proiectul nr.114 fiind ca proiect de bază.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-05-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.151 din 21 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (art.4, 21, 24/1).
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-05-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.36 din 5 februarie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la trupele de carabinieri – art. 14, 22; Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice – art. 20; Legea asigurării cu pensii a militarilor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne – art. 22, 23, 28, ș.a.; ș.a).
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ciobanu Maria, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reşetnicov Artur , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stati Sergiu , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-05-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
07-05-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-04-2015Prezentarea, de către domnul viceministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor Anatol Usatîi, a informației privind investigarea situației creată în procesul de exploatare a drumului Chișinău–Hîncești, finalizat în anii 2013–2014 – răspuns domnului deputat Grigore Cobzac.
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-04-2015Prezentarea, de către domnul viceministru al justiției Nicolae Eșanu, a informației privind executarea conformă a Legii nr.217 din 17 septembrie 2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova – răspuns domnului deputat Iurie Țap.
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-04-2015Prezentarea, de către domnul viceministru al dezvoltării regionale și construcțiilor Ion Stratulat, a informației privind realizarea politicii de planificare teritorială în conformitate cu prevederile Legii nr.835 din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului, în contextul implementării Acordului de Asociere dintre RM și UE – răspuns domnului deputat Iurie Țap.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-04-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.167 din 30 aprilie 2015 privind demisia unui deputat în Parlament.
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-04-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.166 din 29 aprilie 2015 privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vremea Igor , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-04-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.158 din 23 aprilie 2015 pentru completarea Codului electoral (art.15, 67).
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Panciuc Vasili , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-04-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.122 din 2 aprilie 2015 privind modificarea și completarea Anexei la Legea nr.290 din 6 decembrie 2013 privind importul și procurarea unor bunuri (mărfuri), lucrări și servicii conexe pe teritoriul Republicii Moldova.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-04-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.144 din 10 aprilie 2015 privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru protecția drepturilor copilului.
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-04-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2 din 21 ianuarie 2015 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație – art.2; Legea cu privire la veterani – art.14 ș.a.).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hrenova Elena , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şalaru Anatolie , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-04-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.154 din 22 aprilie 2015 cu privire la confirmarea în funcție a unui membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (Artur COZMA).
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-04-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.117 din 1 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne; Legea securității statului – art. 13; Legea privind organele securității statului – art.13, 15; Legea cu privire la combaterea terorismului – art. 6, 7 ș.a.).
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Spatari Mihaela , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-04-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.142 din 9 aprilie 2015 cu privire la Programul național de acțiuni consacrate Anului Veteranilor celui de-al Doilea Război Mondial.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Postoico Maria , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-04-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.116 din 1 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească – art. 232, 233; Legea cu privire la statutul judecătorului – art. 15, 20, 21 ș.a.; Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art. 4, 71, 21, 22 ș.a.; Legea privind testarea integrității profesionale – art. 17).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-04-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.60 din 10 martie 2015 pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996.
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-04-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.79 din 17 martie 2015 pentru ratificarea Tratatului dintre Republica Moldova și Republica Belarus privind transferul persoanelor condamnate la privațiune de libertate pentru continuarea executării pedepsei.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-04-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.111din 13 martie 2013 pentru completarea articolului 35 din Regulamentul Parlamentului.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-04-2015Reexaminarea, în cadrul proiectului nr.2104 din 4 decembrie 2014, a Legii nr.149 din 17 iulie 2014 cu privire la spațiul locativ. (Referitor la proiectul de Lege nr.352 din 2 septembrie 2013.) Adoptarea proiectului nr.2104.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Gagauz Fiodor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Panciuc Vasili , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Smirnov Eduard , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stati Sergiu , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vitiuc Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vremea Igor , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-04-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
30-04-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-04-2015Declararea ședinței solemne ca fiind închisă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-04-2015Mulțumiri aduse de către domnul Președinte al Parlamentului Andrian Candu tuturor participanților la şedința solemnăși lansarea invitației privind participarea la următoarele acțiuni festive dedicate evenimentului.
27-04-2015Alocuțiunea domnului Președinte al Republicii Moldova Nicolae Timofti.
27-04-2015Alocuțiunea domnului deputat în primul Parlament Mihail Cotorobai.
27-04-2015Alocuțiunea domnului ex-Președinte al Republicii Moldova Mircea Snegur.
27-04-2015Recital de poezie al copiilor de la Grădinița nr.199 din municipiul Chișinău – Melisa Iacub și Vlaicu Berestean.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-04-2015Alocuțiunea domnului Președinte al Parlamentului Republicii Moldova Andrian Candu.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-04-2015Declararea ședinţei solemne ca fiind deschisă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovin Boris , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-04-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.62 din 10 martie 2015 privind importul unei autospeciale.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-04-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lecturăși adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.61 din 10 martie 2015 privind importul unei autospeciale.
Agache Angel , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovin Boris , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-04-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.143 din 9 aprilie 2015 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova în organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale.
Balmoş Galina , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ştirbate Petru , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-04-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2 din 21 ianuarie 2015 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație – art.2; Legea cu privire la veterani – art.14 ș.a.).
Agache Angel , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-04-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.108 din 31 martie 2015 privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dimitriu Anatolie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-04-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lecturăși adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.98 din 25 martie 2015 privind importul unor bunuri.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-04-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.48 din 4 martie 2015 privind importul unui autovehicul.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-04-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lecturăși adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.47 din 4 martie 2015 privind importul unor bunuri speciale.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-04-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.133 din 8 aprilie 2015 privind eliberarea din funcția de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție și președinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ (Svetlana Filincova).
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-04-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.126 din 3 aprilie 2015 cu privire la bugetul Parlamentului pentru anul 2015.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-04-2015Dezbaterea și adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.296 din 2 iulie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.1, 16, 19 ș.a.; Codul penal – art.1812 ș.a.).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stati Sergiu , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-04-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului nr.139 din 9 aprilie 2015 privind modificarea și completarea articolului 47 din Codul electoral.
09-04-2015Prezentarea, de către domnul Prim-ministru al Republicii Moldova Chiril Gaburici, a pachetului de proiecte de lege pentru care Guvernul își angajează răspunderea în fața Parlamentului: – proiectul de Lege nr.135 din 8 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.131; Legea privind societățile pe acțiuni – art.89; Codul fiscal – art.5, 7, 8 ș.a.) politica bugetar-fiscală pe anul 2015; – proiectul Legii nr.136 din 8 aprilie 2015 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015; – proiectul Legii nr.137 din 8 aprilie 2015 fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015; – proiectul Legii nr.138 din 8 aprilie 2015 bugetului de stat pe anul 2015.
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lucinschi Chiril , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ştirbate Petru , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-04-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.124 din 2 aprilie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniune Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă”: programul UE pentru sectoarele culturale şi creative şi privind cooperarea dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în subprogramul „Media” al Programului „Europa Creativă”.
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-04-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.123 din 2 aprilie 2015 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile.
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vremea Igor , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-04-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.115 din 1 aprilie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare.
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-04-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.104 din 30 martie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene (Acord de Validare).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-04-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.106 din 31 martie 2015 pentru modificarea Legii nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-04-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.134 din 8 aprilie 2015 cu privire la desemnarea în funcție a unui membru al Comisiei de certificare (Ruslan Berzoi).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-04-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
09-04-2015Mesajul de felicitare a Înalt Preasfințitului Vladimir – Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove cu prilejul sfintelor sărbători de Paște.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
09-04-2015 Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-04-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.76 din 16 martie 2015 privind stabilirea unei date privind organizarea alegerilor locale generale.
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-04-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.112 din 1 aprilie 2015 privind modificarea articolului 61 din Legea cu privire la medicamente nr.1409-XIII din 17 decembrie 1997.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-04-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.28 din 10 februarie2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea Curții de Conturi – art.8, 30; Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale – art. 54).
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Balan Ion, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carpov Eugen , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Gagauz Fiodor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mihalache Corneliu , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reşetnicov Artur , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ştirbate Petru , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-04-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1 din 21 ianuarie 2015 pentru completarea articolului 11 din Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mihalache Corneliu , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Nesterovschi Alexandr , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Radvan Marina , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţîrdea Bogdat, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-04-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.105 din 31 martie 2015 cu privire la confirmarea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului (Olga Guțuțui, Dragoș Vicol).
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-04-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.262 din 2 iulie 2014 privind numirea în funcția de Avocat al Poporului și în funcția de Avocat al Poporului pentru Drepturile Copilului. Domnul Mihail Cotorobai a fost numit în funcția de Avocat al Poporului. Candidatura doamnei Jana Costachi nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi numită în funcția de Avocat al Poporului pentru Drepturile Copilului.
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovatiuc Vladimir, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Nesterovschi Alexandr , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-04-2015Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.93 din 23 martie 2015 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2015. Procedura de vot a proiectului nr.93 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Balan Ion, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-04-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.63 din 11 martie 2015 pentru completarea art. 96 lit. b) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997.
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-04-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.75 din 16 martie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art. 123; Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal – art.4).
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-04-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege nr.97 din 25 martie 2015 privind instituirea medaliei jubiliare „70 de ani de la încheierea Războiului al Doilea Mondial”. Proiectul nr.97 a fost dezbătut inițial în ședința anterioară.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
03-04-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Balmoş Galina , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Furculiţă Corneliu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Gagauz Fiodor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovin Boris , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Radvan Marina , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-04-2015Ora Guvernului.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-04-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.102 din 30 martie 2015 privind demisia unui deputat în Parlament (Efrosinia Grețu).
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovatiuc Vladimir, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-04-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.112 din 1 aprilie 2015 privind modificarea articolului 61 din Legea cu privire la medicamente nr.1409-XIII din 17 decembrie 1997.
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bannicov Alexandr , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reşetnicov Artur , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Smirnov Eduard , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-04-2015Dezbaterea proiectului de Lege nr.97 din 25 martie 2015 privind instituirea medaliei jubiliare „70 de ani de la încheierea Războiului al Doilea Mondial”. Procedura de vot a proiectului nr.97 se transferă pentru ședința ulterioară.
Agache Angel , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Spatari Mihaela , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-04-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.80 din 17 martie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Serbia privind abolirea regimului de vize pentru cetățenii acestora.
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cernat Vladimir, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Furculiţă Corneliu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-04-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.77 din 16 martie 2015 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei”.
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-04-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.89 din 20 martie 2015 pentru ratificarea Acordului de finanțare (grant danez) a Programului rural de reziliență economico-climatică incluzivă (IRECR) dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (grant nr.2000000703).
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-04-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.88 din 20 martie 2015 pentru ratificarea Acordului de grant nr.TF017415 dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP).
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reşetnicov Artur , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-04-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
02-04-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
24-03-2015Anunțarea pauzei, după care va avea loc ședința închisă a Parlamentului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
24-03-2015Aprobarea deciziei privind desfășurarea ședinței închise a Parlamentului.
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
24-03-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
24-03-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-03-2015Prezentarea, de către domnul șef al Inspecției de Stat în Construcții Vasile Radu, a informației referitor la măsurile întreprinse în vederea elucidării încălcărilor comise de un șir de întreprinderi de construcție din capitală – răspuns domnului deputat Vasile Bolea.
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-03-2015Prezentarea, de către domnul viceministru al tehnologiei informației și comunicațiilor Vitalie Tarlev, a informației cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Codului civil ce țin de dreptul cetățenilor la reședință – răspuns domnului deputat Iurie Țap.
19-03-2015Prezentarea, de către domnul șef-adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat Vadim Stîngaci, a informației cu privire la măsurile întreprinse pentru a asigura buna gestionare a drumului național și terenului aferent pe segmentul Sărăteni-Soroca – răspuns domnului deputat Iurie Țap.
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-03-2015Prezentarea, de către domnul viceministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor Anatol Usatîi, a informației cu privire la măsurile întreprinse pentru a asigura buna gestionare a drumului național și terenului aferent pe segmentul SărăteniSoroca – răspuns domnului deputat Iurie Țap.
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-03-2015Prezentarea, de către doamna ministru al educației Maia Sandu, a informației cu privire la: numărul copiilor de vîrstă gimnazială care sînt transportați la școlile din alte localități; organizarea alimentației elevilor – răspuns doamnei deputat Elena Bodnarenco.
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-03-2015Prezentarea, de către domnul director general al Agenției Naționale de Reglementare în Energetică Sergiu Ciobanu, a informației cu privire la creșterea prețurilor și tarifelor la energia electrică și la gazele naturale – răspuns domnului deputat Ion Ceban.
Chirinciuc Iurie , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-03-2015Prezentarea, de către domnul director general al Agenției Naționale de Reglementare în Energetică Sergiu Ciobanu, a informației cu privire la politica prețurilor la: gazele naturale pentru consumatorii finali din raionul Ungheni în urma livrării gazelor din România; produsele petroliere; produsele alimentare – răspuns domnului deputat Iurie Chirinciuc.
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-03-2015Prezentarea, de către domnul viceministru al economiei Tudor Copaci, a informației cu privire la creșterea prețurilor și tarifelor la energia electrică și la gazele naturale – răspuns domnului deputat Ion Ceban.
Chirinciuc Iurie , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-03-2015Prezentarea, de către domnul viceministru al economiei Tudor Copaci, a informației cu privire la politica prețurilor la: gazele naturale pentru consumatorii finali din raionul Ungheni în urma livrării gazelor din România; produsele petroliere; produsele alimentare – răspuns domnului deputat Iurie Chirinciuc.
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-03-2015Prezentarea, de către doamna ministru al educației Maia Sandu, a informației cu privire la unele date din CV-ul domnului Prim-ministru Chiril Gaburici – răspuns domnului deputat Valeriu Munteanu.
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-03-2015Reexaminarea, în cadrul proiectului nr. 2084 din 23 iunie 2008, a Legii nr.106-XVI din 16 mai 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Respingerea proiectului nr.2084.
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-03-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.69 din 21 februarie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 privind Codul electoral (art.8).
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Furculiţă Corneliu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lucinschi Chiril , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-03-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.86 din 17 martie 2015 cu privire la declararea Săptămînii de salubrizare de primăvară „Cu sufletul curat într-o țară mai curată”.
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-03-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.51 din 4 martie 2015 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală – art. 21; Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale – art.67).
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Chirinciuc Iurie , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Spatari Mihaela , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ştirbate Petru , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-03-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.10 din 21 ianuarie 2015 cu privire la scutirea unor categorii de populație de achitarea obligațiunilor financiare prescriptibile față de fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru perioada precedentă anului 2015.
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Carp Lilian , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Nichiforciuc Eugeniu, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-03-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.6 din 21 ianuarie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (art.16, 26, 27, 29, 31).
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-03-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.150 din 11 aprilie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea serviciilor publice de gospodărie comunală – art.2, 12, 131 , ș.a.; Legea privind administrația publică locală – art.14, 43; ș.a.).
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reşetnicov Artur , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-03-2015Dezbaterea proiectului de Lege nr.74 din 16 martie 2015 pentru modificarea și completarea articolului 3715 din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995. În urma dezbaterilor, s-a decis transferarea proiectului nr.74 pentru ședința specială a Parlamentului, în cadrul căreia va fi audiat și raportul Comisiei de anchetă privind elucidarea situației de pe piața financiară și valutară a Republicii Moldova, măsurile întreprinse privind stabilizarea cursului de schimb al leului moldovenesc în raport 51‒65 cu valutele internaționale și privind situația de la „Banca de Economii” S.A, B.C. „Banca Socială” S.A. și B.C. ”Unibank” S.A.
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-03-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.296 din 2 iulie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.1, 16, 19, ș.a.; Codul penal – art.1812; ș.a.).
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-03-2015Dezbaterea proiectului de Lege nr.2474 din 26 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.71, 83; Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.25; ș.a.). La propunerea doamnei deputat Liliana Palihovici, procedura de vot a proiectului nr.2474 se transferă pentru o ședință ulterioară.
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovin Boris , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-03-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.73 din 13 martie 2015 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea Proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”.
Agache Angel , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-03-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.201 din 27 mai 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea învățămîntului – art.20; Codul contravențional – art.330/4).
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lucinschi Chiril , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-03-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
19-03-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Chirinciuc Iurie , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-03-2015Întrebări.
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-03-2015Prezentarea, de către doamna ministru al muncii, protecției sociale și familiei Ruxanda Glavan, a informației privind achitarea și beneficierea de pensii și alocații sociale pentru deținătorii de pașapoarte de tip ex-sovietic – răspuns doamnei deputat Oxana Domenti.
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Odnostalco Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ştirbate Petru , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stratan Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-03-2015Prezentarea, de către domnul ministru al sănătății Mircea Buga, a informației cu privire la măsurile întreprinse de către minister pentru redresarea situației in domeniul aprovizionării populației cu medicamente – răspuns doamnei deputat Oxana Domenti.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-03-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.479 din 26 noiembrie 2013 pentru modificarea componenței nominale a comisiilor parlamentare.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-03-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.146 din 3 aprilie 2013 cu privire la modificarea unor hotărîri ale Parlamentului (Hotărîrea nr.3 din 12 ianuarie 2011 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului – anexa 1, anexa 6; Hotărîrea nr.34 din 25 februarie 2011 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului – art.1).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-03-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.2378 din 28 octombrie 2011 privind constituirea comisiei parlamentare de anchetă în legătură cu audierea raportului Procurorului General.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-03-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.1223 din 23 mai 2011 pentru modificarea şi completarea articolului 16 al Codului penal.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-03-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.508 din 28 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ (art.21).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-03-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.322 din 9 februarie 2011 privind numiri în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-03-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.2034 din 18 decembrie 2009 pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova (art.180/1, 180/2).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-03-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.52 din 5 martie 2015 privind numirea în funcție a unor membri ai Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”.
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-03-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.46 din 4 martie 2015 pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.20 din 20 februarie 2015 pentru constituirea Comisiei de anchetă privind elucidarea situației de pe piața financiară și valutară a epublicii Moldova, măsurile întreprinse privind stabilizarea cursului de schimb al leului moldovenesc în raport cu valutele internaționale și privind situația de la „Banca de Economii” S.A, B.C. „Banca Socială” S.A. și B.C. ”Unibank” S.A.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-03-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.41 din 26 februarie 2015 cu privire la constituirea grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de lege privind statutul municipiului Bălți.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-03-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.43 din 27 februarie 2015 cu privire la Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului al Republicii Moldova pentru anul 2014. Proiectul a fost prezentat și dezbătut în ședința plenară a Parlamentului din 27 februarie 2015. Urmare a discuțiilor, s-a decis comasarea acestuia cu proiectul de hotărîre nr.42, proiectul de hotărîre nr.43 fiind ca proiect de bază.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Juravschi Nicolae , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-03-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.40 din 26 februarie 2015 cu privire la constituirea grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de lege privind statutul municipiului Chișinău.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-03-2015Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.42 din 27 februarie 2015 cu privire la Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului al Republicii Moldova pentru anul 2013. Proiectul a fost prezentat și dezbătut în ședința plenară a Parlamentului din 27 februarie 2015. Urmare a discuțiilor, s-a decis comasarea acestuia cu proiectul de hotărîre nr.43, proiectul de hotărîre nr.42 fiind ca proiect de alternativă.
Agache Angel , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-03-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.49 din 4 martie 2015 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-03-2015Se ia act de Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2014 în cadrul proiectului nr.124 din 31 ianuarie 2015. Raportul a fost prezentat și dezbătut în ședința plenară a Parlamentului din 27 februarie 2015.
Chirinciuc Iurie , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lucinschi Chiril , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Vremea Igor , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-03-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.240 din 12 iunie 2013 pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260 din 27 iulie 2006.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-03-2015Se ia act de Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2013 în cadrul proiectului nr.155 din 31 ianuarie 2014. Raportul a fost prezentat și dezbătut în ședința plenară a Parlamentului din 27 februarie 2015.
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-03-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Zagorodnîi Anatolie , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-03-2015Continuarea ședinței din 27 februarie 2015 care a fost întreruptă din lipsă de cvorum.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
05-03-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-02-2015Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.42 din 27 februarie 2015 cu privire la Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului al Republicii Moldova pentru anul 2013. Din lipsă de cvorum, dezbaterile s-au întrerupt.
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mihalache Corneliu , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stati Sergiu , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţîrdea Bogdat, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-02-2015Prezentarea și dezbaterea Raportului cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2014 în cadrul proiectului nr.124 din 31 ianuarie 2015. Prezintă domnul Dinu Ciocan, Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mihalache Corneliu , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stati Sergiu , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţîrdea Bogdat, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Untilă Veaceslav , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-02-2015Prezentarea și dezbaterea Raportului cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2013 în cadrul proiectului nr.155 din 31 ianuarie 2014. Prezintă domnul Dinu Ciocan, Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-02-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.236 din 10 iunie 2013 pentru completarea articolului 14 alineatul (2) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală.
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-02-2015 Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.1806 din 28 mai 2008 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.51, 10, 11 ş.a.; Legea cu privire la medicamente – art.3, 5, 7 ş.a.).
27-02-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.232 din 6 iunie 2013 pentru modificarea articolului 124 al Codului muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28 martie 2003.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-02-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.56 din 11 februarie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-02-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.1664 din 12 iulie 2012 privind modificarea Anexei nr.1 din Titlul IV al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-02-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.607 din 9 martie 2011 pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova.
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-02-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.39 din 25 februarie 2015 privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului.
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-02-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.38 din 25 februarie 2015 pentru constituirea unei comisii speciale permanente de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și al declarațiilor de interese personale ale președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate.
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reşetnicov Artur , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stati Sergiu , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-02-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.21 din 30 ianuarie 2015 cu privire la declararea anului 2015 Anul Veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei 1941–1945.
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bodnarenco Elena , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Neguţa Andrei , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţap Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-02-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.24 din 5 februarie 2015 pentru modificarea Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 (art.90, 92).
Apostol Ion , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Chirinciuc Iurie , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Cobzac Grigore , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Furculiţă Corneliu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovatiuc Vladimir, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mudreac Radu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reşetnicov Artur , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Şalaru Anatolie , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-02-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.16 din 21 ianuarie 2015 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și restructurarea infrastructurii feroviare.
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-02-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.20 din 30 ianuarie 2015 pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Moldova la Programul UE „Competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME 2014–2020)”.
Carpov Eugen , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Leancă Iurie , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-02-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
27-02-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-02-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.36 din 20 februarie 2015 privind demisia unor deputați în Parlament (Maia Sandu, Oleg Balan, Natalia Gherman, Monica Babuc, Vasile Bîtca, Vasile Botnari, Pavel Filip).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-02-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.22 din 3 februarie 2015 privind demisia unor deputați în Parlament (Ion Tomai, Grigore Belostecinic, Dorin Chirtoacă, Mihail Moldovanu, Veronica Herța).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-02-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.23 din 5 februarie 2015 privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (Vera Macinskaia).
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-02-2015Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.31 din 18 februarie 2015 privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea situației de pe piața financiară și valutară a Republicii Moldova, măsurile întreprinse privind stabilizarea cursului de schimb al leului moldovenesc în raport cu valutele internaționale și privind situația de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Proiectul nr.31 a fost dezbătut în ședința plenară din 18 februarie 2015. La ședința de astăzi acesta a fost supus votului fiind desemnați președintele, vicepreședintele și secretarul Comisiei de anchetă.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Chirinciuc Iurie , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Golovatiuc Vladimir, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reşetnicov Artur , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-02-2015Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.20 din 30 ianuarie 2015 pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Moldova la Programul UE „Competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME 2014–2020)”
Bîtca Vasile, PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Buliga Valentina , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lipskii Oleg , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lucinschi Chiril , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Răducan Marcel , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-02-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.15 din 21 ianuarie 2015 cu privire la ratificarea Acordului de credit export dintre Guvernul Republicii Moldova și UniCredit Bank Austria AG privind finanțarea Proiectului „Consolidarea serviciului salvatori și pompieri în localitățile rurale ale Republicii Moldova”.
Brega Gheorghe, PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Corman Igor , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Mocanu Gheorghe , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Panciuc Vasili , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sorocean Victor, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-02-2015Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.14 din 21 ianuarie 2015 privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (SA „CET-Nord”)”.
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-02-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.542 din 30 decembrie 2013 pentru completarea anexei la Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Hotineanu Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reşetnicov Artur , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-02-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.998 din 19 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (art.4, 5/1, 5/2).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-02-2015Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.240 din 19 iunie 2014 pentru completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (art.58).
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Domenti Oxana, PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Palihovici Liliana , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-02-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
20-02-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
18-02-2015Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.31 din 18 februarie 2015 privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea situației de pe piața financiară și valutară a Republicii Moldova, măsurile întreprinse privind stabilizarea cursului de schimb al leului moldovenesc în raport cu valutele internaționale și situația de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Procedura de vot a proiectului nr.31 se transferă pentru ședința din ziua de vineri, 20 februarie 2015.
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
18-02-2015Luări de cuvînt asupra Programului de activitate și întregii liste a Guvernului.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
18-02-2015Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.33 din 18 februarie 2015 pentru acordarea votului de încredere Programului de activitate şi întregii liste a Guvernului.
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Juravschi Nicolae , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Novac Grigore , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Pistrinciuc Vadim , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Spatari Mihaela , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Stati Sergiu , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
18-02-2015Prezentarea Programului de activitate și a întregii liste a Guvernului în cadrul proiectului nr.227 din 17 februarie 2015. Prezintă domnul Chiril Gaburici, candidat desemnat pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova.
Creangă Ştefan, PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
18-02-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
18-02-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
12-02-2015Luări de cuvînt asupra Programului de activitate și întregii liste a Guvernului.
Apolschii Raisa , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Juravschi Nicolae , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
12-02-2015Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre a Parlamentului nr.29 din 12 februarie 2015 pentru acordarea votului de încredere Programului de activitate şi întregii liste a Guvernului.
Batrîncea Vlad, PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Furculiţă Corneliu , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghileţchi Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Reidman Oleg , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
12-02-2015Prezentarea Programului de activitate și a întregii liste a Guvernului în cadrul proiectului nr.175 din 9 februarie 2015. Prezintă domnul Iurie Leancă, candidat desemnat pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
12-02-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
12-02-2015Luare de cuvînt a domnului deputat Mihai Ghimpu – Fracțiunea Partidului Liberal.
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
12-02-2015Luare de cuvînt a domnului deputat Marian Lupu – Fracțiunea Partidului Democrat din Moldova.
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
12-02-2015Luare de cuvînt a doamnei deputat Violeta Ivanov – Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
12-02-2015Luare de cuvînt a domnului deputat Valeriu Streleț – Fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova.
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
12-02-2015Luare de cuvînt a doamnei deputat Zinaida Greceanîi – Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
12-02-2015Declararea deschiderii ședinței și a sesiunii ordinare de primăvară a Parlamentului de legislatura a XX-a. (Intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova. Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
12-02-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-01-2015Declararea închiderii ședinței și sesiunii extraordinare. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova. Intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova.)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-01-2015Adoptarea proiectului de Hotărîre pentru completarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului. (La propunerea Fracțiunii Partidului Liberal domnul deputat Valeriu Munteanu a fost numit în calitate de membru în Biroul permanent al Parlamentului.)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-01-2015Adoptarea proiectului de Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-01-2015Adoptarea proiectului de Hotărîre privind înființarea comisiilor permanente ale Parlamentului și componența lor numerică.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
28-01-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.)
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Voronin Vladimir , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
23-01-2015Adoptarea proiectului de Hotărîre a Parlamentului privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
23-01-2015Adoptarea proiectului de Hotărîre a Parlamentului privind alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului. A fost ales în funcția de vicepreședinte al Parlamentului domnul deputat Vladimir Vitiuc.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
23-01-2015Adoptarea proiectului de Hotărîre a Parlamentului privind alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului. A fost aleasă în funcția de vicepreședinte al Parlamentului doamna deputat Liliana Palihovici.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
23-01-2015Adoptarea proiectului de Hotărîre a Parlamentului privind stabilirea numărului de vicepreședinți ai Parlamentului.
Candu Andrian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Smirnov Eduard , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
23-01-2015Adoptarea proiectului de Hotărîre pentru alegerea Președintelui Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XX-a. (Aprobarea procesului-verbal nr.2 din 23 ianuarie 2015 al ședinței Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului.) A fost ales în funcția de Președinte al Parlamentului domnul deputat Andrian Candu.
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Munteanu Valeriu , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
23-01-2015Anunțul Fracțiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova și al Fracțiunii Partidului Democrat din Moldova privind asumarea responsabilităților pentru guvernare.
Smirnov Eduard , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
23-01-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
22-01-2015Acceptarea propunerii Fracțiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova privind anunțarea unei pauze în cadrul ședinței Parlamentului pînă vineri, 23 ianuarie 2015, ora 15.00.
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
22-01-2015Adoptarea proiectului de Hotărîre a Parlamentului privind aprobarea procesului-verbal nr.1 al ședinței Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului.
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Greceanîi Zinaida , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , Deputaţi neafiliaţi, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
22-01-2015Constituirea Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului.
Smirnov Eduard , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
22-01-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
21-01-2015Acceptarea propunerii Fracțiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova privind anunțarea unei pauze în cadrul ședinței Parlamentului pînă joi, 22 ianuarie 2015, ora 15.00.
Bolea Vasile , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ceban Ion , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Deliu Tudor , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Diacov Dumitru , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Fusu Corina , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Sîrbu Serghei , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Streleţ Valeriu , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ţurcan Vladimir , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
21-01-2015Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
Smirnov Eduard , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
21-01-2015Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
Smirnov Eduard , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
21-01-2015Declararea deschiderii sesiunii extraordinare a Parlamentului de legislatura a XX-a.
Dodon Igor , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Filat Vladimir , PLDM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ghimpu Mihai , PL, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Ivanov Violeta , PCRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
Lupu Marian , PD, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-12-2014Constituirea fracțiunilor parlamentare: a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a Partidului Liberal Democrat din Moldova, a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, a Partidului Democrat din Moldova și a Partidului Liberal.
29-12-2014 Alocuțiunea domnului Președinte al Republicii Moldova Nicolae Timofti.
29-12-2014Raportul privind rezultatele alegerii Parlamentului și validarea mandatelor deputaților aleși. (Raportor – Alexandru Tănase, Președintele Curții Constituționale.)
Smirnov Eduard , PSRM, legislatura: XX (alegerile din 30 noiembrie 2014)
29-12-2014Deschiderea ședinței de constituire a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XX-a de către domnul deputat în Parlament, decan de vîrstă Eduard Smirnov – Partidul Socialiștilor din Republica Moldova.